dilluns, 3 de febrer del 2020

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL VINYET. SITGES . EL GARRAF

Retratava el 9.03.2018 al Josep Olivé Escarré davant el santuari del Vinyet que es troba documentat des de l'època medieval.


L'edifici actual és del segle XVIII, i s'hi conserven alguns vestigis d'etapes anteriors, com la inscripció de l'any 1552 a la porta lateral d'accés.

L'iniciï de les obres va fer-se l'any 1727 i el 2 d'agost del 1733 es va beneir el temple.

L'any 1886 es va fer una remodelació de la façana. Van afegir-s'hi les quatre columnes de la portada amb la cornisa.

El campanar es va reformar al 1872.

L'any 1886 es va construir la plaça que hi ha al costa de l'església. Aquest projecte de reforma urbanística va ser dirigit pel mestre d’obres Jaume Sunyer i Juncosa i es va inaugurar el 5-8- 1887.

A l'esquerra de l'església hi ha el "porxo dels pobres" de construcció moderna que conté plafons de ceràmica amb poemes de diversos autors: Oració a la Verge del Vinyet, de Trinitat Catasús Catasús (Sitges, 4 de juny del 1887 – 29 de maig del 1940), Estrella de la mar de Rita Benaprès Mestre ( Sitges, 1877 + 1968 ) , La Verge del Vinyet de J. A. Ricard i Forment, A la Mare de Déu del Vinyet de David Jou Mirabent (Sitges, 1953 ) i Preludi al cambril de Salvador Soler Forment (Sitges, 20 de maig del 1894 – 15 d'octubre del 1982).

Es pot, doncs, llegir algun o tots aquests textos a la part de fora. El següent és un poema de Salvador Soler:

El Vinyet sota la pluja


Santa Mare de Déu, ves qui diria
que us festegem el dia cinc d'agost,
quan el Vinyet és una floralia
i bull el sol fins que és gairebé post,
perquè venim aquí plens de mullena
per uns camins que semblen rierals
i hem d'encertar l'íntima novena
amb llamps i trons que sonen com timbals,
mes res no pot al cor portar feresa
estant el vostre soli tan a prop:
vós que he volgut que no sigués malmesa
ni una vinya del pla, i han fet arrop
tots els raïms: sumolls i ulls de llebre,
carinyena, xarel·lo, macabeu...
vós que ens mireu sens moure la palpebra,
de fit a fit, i amorosiu la veu
per endolcir la quietud interna;
Verge dels ceps, dels ordis i dels blats:
ompliu a dolls l'anímica cisterna
i en pluges lleus torneu les tempestats.

L'edifici es troba actualment integrat en la zona urbanitzada del Vinyet. És una construcció de 3 naus, les laterals de menor altura i un absis semicircular molt sobresortint. La coberta és a dues vessants, de teula àrab. El campanar, aixecat a la dreta, és de base quadrada i té coberta de pavelló de rajola. La façana de composició simètrica, té porta d'accés centrada d'arc de mig punt, emmarcada per 4 columnes d'inspiració dòrica i entaulament amb fris decorat amb pintures de motius vegetals.

Hi ha esferes de coronament i una garlanda de raïms i una inscripció commemorativa. A la part central hi ha una obertura circular. Al coronament de la façana hi ha un timpà triangular i un petit arc triomfal amb la imatge de la Mare de Déu. El mur és arrebossat, imitant carreus.

L'interior de 4 trams i amb decoració pictòrica, presenta absis rectangular, voltes de creuria i cor als peus.


Fotos del interior Jordi Contijoch Boada

https://algunsgoigs.blogspot.com/2011/06/goigs-la-mare-de-deu-del-vinyet-sitges.html