dimarts, 12 de novembre del 2013

SANT MIQUEL DE SEGUR DE CALAFELL. CALAFELL. EL PENEDÈS JUSSÀ. TARRAGONA

Llegia que l’esglesiola de Sant Miquel és l’únic vestigi que queda de la quadra de Segur, en relació al topònim la grafia Segur és freqüent ja en l'edat mitjana molt reculada (cf. docs. a. 1187 ap. Cartul. Poblet, passim), i es pot admetre que aquest topònim sigui pres de l'adjectiu segur (< llatí secūru) substantivat i usat amb el significat de ‘refugi’, com ho és el topònim francès Ségur. De la Quadra de la Muga, ara en terme de Bellvei, es desconeix fins i tot l’advocació de la seva esglesiola; els de Segur parlen d’ acte vandàlic per explicar la pèrdua de la Casa Vella de Segur, em pregunto , com es pot qualificar l’actual situació del Castell/runam de la Muga ?.

L'església de Sant Miquel és d'una sola nau, de planta rectangular, amb un absis semicircular a la capçalera i un altre juxtaposat a la paret de meridional. A la part exterior dels absis hi ha unes lesenes senzilles i una cornisa de pedra. Al centre de cada absis hi ha una finestra petita de mig punt de doble esqueixada. La portalada, situada a la façana de migdia, és d'arc de mig punt, de doble arquivolta i adovellada, amb imposta i guardapols. Al damunt de la porta hi ha una finestra d'arc de mig punt i brancals oblics. A l'extrem esquerre de la façana sud, gairebé tocant a la porta, hi ha un contrafort. A la part superior de la façana oest hi ha una finestra d'arc escarser de doble esqueixada i, a cada costat, el que semblen ser les restes d'una antiga cornisa.


La coberta és a dues vessants, i sobresurten les restes d'un campanar d'espadanya d'un sol ull. La coberta de la nau principal acaba en un ràfec constituït per dues filades de rajoles entre les quals n'hi ha una de teules. En canvi, en els absis, el ràfec és fet amb peces de pedra tallada.

A l'interior la nau està coberta amb una doble volta de creueria, amb nervadures de pedra tallada. Entre les dues voltes hi ha un arc toral apuntat que es recolza sobre dues pilastres amb imposta, una a cada costat de la nau. A l'extrem de ponent de la volta hi ha un arc former de les mateixes característiques, però el que hi ha a tocar de l'absis és de mig punt i arranca directament del mur. Ambdós absis són coberts amb volta de quart d'esfera. Els arcs d'obertura dels absis són de mig punt i arranquen d'unes impostes que tenen uns petits motius ornamentals. L'església conserva l'ara de l'altar major original, format per una llosa rectangular de pedra sostinguda per una pilastra.

XIII-XIV-XX es correspondria amb l’alçament de la primera església, la segona xifra amb la reedificació i/o reforma, i la darrera amb les destrosses derivades del Alzamiento que s’enduien una bona part del Patrimoni Històric i/o Artístic de Catalunya, i una bona part dels seus millors fills.