dimarts, 1 de novembre de 2016

ELS PANTEONS DEL CEMENTIRI DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Retratava – un any més - els panteons que l’arquitecte: Antoni de Falguera i Sivilla (Barcelona, 1876-1947), aixecava per encàrrec de les famílies Comas i Masaveu. En els dies foscos que seguien a la sedició dels militars feixistes encapçalats pel general Franco contra el govern LEGÍTIM de la II República, l’arquitecte fou capturat i torturat per part de la FAI (Federació Anarquista Ibèrica) , i va patir un empresonament que va marcar la resta de la seva carrera i de la seva vida personal.

El panteó de la família Comas a llevant del passeig central, és un volum compacte, simulant una cova amb volta d’arc carpanell,n construït amb carreus encoixinats de pedra de Castellar. La porta de ferro forjat, queda emmarcada per un timpà decorat amb tessel•les ceràmiques, figurant dos àngels amb una creu al mig, de caire modernista, i rematat per la inscripció “família Comas”, l’interior està decorat amb un altar amb creu aureolada floral daurada.



El panteó de la família Masaveu, construït també amb pedra de Castellar, té forma troncopiramidal simulant un volum funerari egipci, amb remat de motllures i acroteri central. Destaquen el mosaic de tessel•les ceràmiques, on es llegeix "família Masaveu" i la porta de ferro forjat. Destaca la decoració interior amb la imatge d’una Dolorosa. Ens agradarà tenir noticia a l’email coneixercatalunya@gmail.com del seu autor.



El panteó dels Masaveu presenta un estat descurat, i malgrat l’oblit evident dels interessats , Castellar del Vallès, té des del meu punt de vista un ‘deure moral’ amb aquesta família que es podria traduir en la neteja i arranjament del seu panteó. Algú ho havia de dir.

Les característiques dels panteons del cementiri municipal de Castellar del Vallès comporten, a més de la transformació pròpia de l’arquitectura modernista, una adaptació i amalgama d’aspectes artístics que abasten la total decoració en tots els seus detalls. Del panteó de la família Massaveu en destaca la porta de ferro forjat.

Els panteons de les famílies Comas i Masaveu es van construir alhora amb un tracte de paraula: la família Comas aportava el marbre i la família Masaveu aportava la mà d’obra per a la construcció dels dos panteons.

Cap comentari: