diumenge, 24 de febrer de 2019

PATRIMONI IMMOBLE DE SABADELL. EDIFICI D’HABITATGES D’EN BOI VENTURA, VIA MASSAGUÉ, 42.

Retratava la façana de l’edifici situat a la Via Massagué nº 42 , identificat com EDIFICI D’HABITATGES D’EN BOI VENTURA


Patrimoni Gencat ens diu; edifici d'habitatges, entre mitgeres, constituït per planta baixa amb comerç i dos pisos que allotgen quatre estatges. Als baixos hi ha unes grans columnes que corresponen a la botiga i un accés lateral coronat amb una orla per als pisos. Al primer pis hi ha una tribuna sobre la que descansa una balconada. La façana està arrebossada i ornamentada amb elements de pedra a les obertures i al coronament.
http://www.sabadell.net/Fitxes/FitxesPepps/pagines/196-A.htm


Arquitecte, Joaquim Manich i Comerma (1882 - 1976), edificat l’any 1923

Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, ubicat a la Via Massagué. De la façana principal destaca la composició volumètrica.

Ens agradarà saber TOTES les dades del promotor, cognom matern, lloc i data de naixement i traspàs,... , esperem les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Cap comentari: