dissabte, 4 d’abril del 2020

IN MEMORIAM . L’ESCOLA A LA CASA DE MISERICORDIA DE VIC. OSONA

https://core.ac.uk/download/pdf/38981036.pdf

Durant els anys estudiats, algunes de les noies s’ocupaven de «enseñar las que no son de la casa, tanto de la Ciudad, como las de fuera de ella, â las pobres de balde, y â las acomodadas por una módica paga, enseñandoles no solo â coser, hazer medias, y demás labores necessarias y propias de una buena y provechosa muger, sino también instruyendolas en la doctrina christiana, y en devotes oraciones».

En un altre document del mateix fons, també sense datació, es parla igualment de l’existència de dues escoles públiques. En una s’ensenyava gramàtica a totes les noies pobres de la ciutat que hi anaven a aprendre labors, «y en la otra concurren á igual objeto las hijas de los artesanos y personas de distinción cuias facultades les permiten contribuir con un moderado esti[p]endio á la manutención y gastos indispensables de la casa».68 En aquell moment, que no es pot precisar, però que podria estar entre 1815 i 1820, a la Misericòrdia hi havia cinc mestres que eren ajudades en les seves tasques docents per les internes més avançades.

L’agost de 1924, a petició de l’Ajuntament, l’administració de l’establiment informava que a la seva escola hi assistien unes cent quaranta persones, «advirtiendo que á las absolutamente pobres nada se les exige».

Cal remarcar que les mestres cobraven una quantitat pels seus serveis (com a mínim a finals del segle XIX).

El conjunt d'edificis originari fou enderrocat l'any 1992 per tal d'eixamplar el carrer Misericòrdia. Només s'ha conservat la part de la façana del carrer Sant Pau.

L'any 2000 es va construir un nou edifici d'habitatges en l'emplaçament de l'antic edifici, dins del qual es va reconstruir el claustre.

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=36391Si malgrat el desgovern del PSOE/PODEMOS sobreviviu a la pandèmia, poseu Vic, Osona , .., Catalunya a la vostra agenda per aquest any 2020.

No feu però, previsions a llarg termini, entre el canvi climàtic, l’estultícia i corrupció de les elits polítiques, el desastre majúscul de la pandèmia del coronavirus i altres ‘fineses’ que ens tenen preparades , la frase ‘el demà NO existeix’ ha esdevingut més que profètica, oi?.

Us penarà tota l’eternitat si no seguiu el nostre consell