dissabte, 22 de gener del 2022

IN MEMORIAM DEL QUIOSC CENTRAL DEL LLAC DE PUIGERDÀ. LA CERDANYA QUE EL TEMPS S‘ENDUGUÉ.

 

Llegia que el quiosc central del Llac de Puigcerdà va ser construït l’any 1885 pel mestre d’ obres  Bartomeu Puig – del que ens agradarà tenir noticia del cognom matern i del lloc i data de naixement i traspàs a l’email castellardiari@gmail.com , la possibilitat de trobar una imatge d’aquest tècnic ja fora de traca  - , damunt  una illa artificial ,  per iniciativa de la societat "La Recreativa ", associació fundada per millorar l'aspecte de l'estany i fomentar-hi l'esbarjo.


 Aquest quiosc es construí de fusta i amb forma octogonal, amb una cúpula d'estil xinés, que es convertí en una atracció pels estiuejants de l'època.
L’any  1930 s'enderrocà al·legant  el seu deteriorament i estat ruïnós.


Plec de condicions de 1884 : "construir un quiosco en el centro del Estanque que tenga la necesaria solidez y hermoseo, así como la capacidad bastante para contener desahogadamente doce personas por lo menos, sentados alrededor de una mesa; cuya obra ha de quedar terminada dentro de los seis primeros meses de los diez años que corresponde este arriendo."


https://www.cerdanya.eu/2018/09/03/l-estany-de-puigcerd%C3%A0/