diumenge, 19 d’agost del 2012

SANT JAUME DELS COMTALS

Demanava permís per accedir a l’interior de la finca en que es troba l’esglesiola de Sant Jaume; del lloc dels Comtals n’apareix testimoni ja l’any 1049, data en què els vescomtes de Barcelona , Udalard i Guilla i els seus fills, van vendre a l'abat de Santa Cecília de Montserat, Guillem, un alou situat al terme del castell de Bonifaci, en el lloc dels Comtals.

En un fogatge del 1365-70 apareix el mas Comtals depenent del monestir de Santa Cecília de Montserrat, s’esmenta sant Jaume sense atorgar-li cap especial rellevància, això fa pensar que aleshores devia ser la capella del mas Comtals.
Hi ha constància de la titularitat dominical fins l’any 1861 de la família noble manresana dels Soler de la Plana.

L'empresa Vidal, Vallès i Solà, d’ençà de l’any 1861, en serà la propietària. La naturalesa col•lectiva de la companyia ens permet suposar que l’ actualment dita ‘torre de l'amo’ és posterior.

L'any 1917 els germans Ramon i Pere Bach Escofet, adquireixen a la família Vidal la finca, la colònia i la fàbrica dels Comtals.

Us preguntem :

Foren ells qui aixecaren un primer edifici destinat a donar aixopluc a la propietat ?.

En cas afirmatiu, qui era l’arquitecte responsable?


Després de la guerra civil passa a mans de la família Villa, assolint el seu màxim creixement fins l’esclat de la crisis dels anys 60 en que tancarà.

D’aquesta família no se’n troben dades, voldríem saber :

Els noms i els cognoms , i la seva procedència.

En el període posterior a la Guerra Civil es varen fer remodelacions i/o obres a la Torre de l’Amo, com s’observa en les imatges de la web http://elscomtals.net/Historia/index.htm ; voldríem saber - som curiosos de mena - qui n’era el director tècnic ?.

Actualment la Torre de l’Amo és la seu d’una residència de la Fundació Ampans.

A Sant Jaume ja no s'hi diu missa els diumenges, si – encara – la diada del Sant, per Nadal, i en ocasió de les Caramelles.


De la descripció tècnica de l’església llegia : edifici d'una sola nau coberta amb volta apuntada i reforçada amb arcs torals. És d'origen romànic, però ha sofert modificacions i restauracions, en una d'elles s'allargà considerablement la nau.


Una arcada serveix d'unió entre l'antiga i la nova nau. L'aparell és fet amb blocs de pedra disposats en filades.


A sol ixent hi ha un absis semicircular cobert amb volta de quart d'esfera.


Al mur de migdia s'alça un campanar de torre i s'obren dues finestres de mig punt adovellades que corresponen a refeccions obrades en l'edifici.


Hi ha dos portals d'accés, un a la banda nord i l'altre a ponent.

Es tracta d'una església senzilla que no degué passar de ser una capella rural lligada primer al mas Comtals, i successivament a la resta dels que n’han estat propietaris.

Ens agradarà rebre resposta de les nostres preguntes a l’email coneixercatalunya@gmail.com