diumenge, 27 d’octubre del 2013

LA TORRE DE LES CIGONYETES AL PENEDES SOBIRÀ

Ens aturàvem el Josep Olive Escarre, i l’Antonio Mora Vergés, davant la dita torre de Gunyoles, topònim derivat del llatí ciconiolas, ‘cigonyetes’; ignoro si encara avui, aquestes aus trobem acollida al Penedès sobirà, encerclat per carreteres, autovies, autopistes, i vies de tren convencional i d’alta velocitat.

 Quan al topònim però,  ens cal rectificar ;  Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 21 de març de 1905 - Pineda de Mar, Maresme, 2 de gener de 1997) ,  etimològicament deriva  de  CICONIOLA, diminutiu de CICONIA 'instrument de poar aigua' per al qual veg. DECat n, 696. Com ja indica Balari, Orig., cegonyoles analitzat popularment com les Gonyoles, com si con tingués l'antic article vulgar sa, plural ses. J. F.C

https://oncat.iec.cat/veuredoc.asp?id=21398

Les cròniques diuen que amb les seves pedres s’alçava l’església de Gunyoles, l’anterior a la que veiem ara, que està datada l’any 1776 – feta amb els diners d’Amèrica – i sota l'advocació de la Transfiguració del Senyor.

Ens explicaven a la casa dita el Castell – la torres està dins del clos . que possiblement es tracta d'un monument funerari romà de tipus turriforme, segons es desprèn de la seva posició (sense domini efectiu sobre el territori i al costat d'una via).


Amb posterioritat al seu primitiu ús, s'hauria aprofitat com a torre de guaita i bada – mal dites arreu de defensa - a l'època medieval.

Actualment les Gunyoles del Penedès ( el topònim el trobem també a la comarca del Tarragonés, al terme de la Secuita, pensem que amb idèntic significat ), està inclòs dins del terme d’Avinyonet - curiosament un diminutiu- ; hem criticat abastament el mal costum d’integrar municipis amb l’excusa d’estalviar despeses administratives – millor li aniria el REINO DE ESPAÑA, si les seves elits politiques no fossin tant estultes, i la corrupció no formes part del seu ADN -. Això NOMÉS aconsegueix diluir la memòria històrica, fet que val a dir està ja previst, i en bona part és la justificació ÚNICA d’aquesta proposta.