dissabte, 21 de desembre del 2013

SANTA MARIA DE CORNELLÀ. ANY 1920

Rebia una fotografia de Cornellà i de la seva església parroquial advocada a Santa Maria datada l’any 1920, en aquella data el cens era de 3.732 ànimes.


L’informe que es publica al ‘ Martiri dels Temples ‘ afirma que moltes persones es manifestaren públicament a favor de què es dinamités tota l’església (pàgs. 44 i 46).

En la població es repartiren armes i es manifestaren amb gran alegria quan es cremaren i destruïren els murs de l’església romànica (pàg. 44).

Alguns seglars denunciaren altres companys seus per ésser catòlics (pàg. 47).

Foren destruïdes moltes imatges, entre elles una Mare de Déu del Roser (pàg. 75) i una veracreu (pàg. 87).

Iniciada la guerra al juliol de 1936, aquest temple parroquial fou espoliat de tots els seus altars, imatges i demés objectes sagrats. Poc temps després, a finals del 1936, per ordre de l’Ajuntament de la població es procedí a la demolició total de l’església a costa de l’erari públic, sense que abans hagués sofert pel saqueig cap desperfecte en la fàbrica.

El cens era a darreries del primer feixisme ( Dictadura de Primo de Rivera) de 7.031 ànimes, i en el que es feia en acabar el conflicte bèl•lic provocat per la sedició dels militars feixistes, i malgrat una intensíssima repressió augmentava fins al 8.214 habitants.

http://totsonpuntsdevista.blogspot.com.es/2013/11/santa-maria-de-cornella-llobregat-jussa.html

Cornellà tancava l’exercici 2012 amb 87.458 habitants.