dimecres, 4 de desembre del 2019

ERMITA DE SANTA BÀRBARA D’ANGLÈS. LA SELVA

Fa anys, molts, molts, molts anys, quan el mal dit ‘servei militar’ era obligatori, un cop superat el període de ‘formació’ que es duia a terme al campament de Sant Climent Sescebes, m’adscrivien a l’exercit com ‘artiller segon’, i – us estalvio alguns detalls – m’incorporava a la Bateria L-1, al Castell de Montjuich, sota les ordres del aleshores capità LUIS ANTONIO PARAREDA VALCARCEL, el seu lema familiar era eadem mutata resurgo , que curiosament defineix i descriu perfectament el nostre tarannà com a poble.

Tota l’explicació anterior per justificar que recuperava una publicació de l’any 2013, sobre l’ermita de Santa Barbarà d’Anglès, per publicar-la el dia 4.12.2019 coincidint amb la seva festivitat.

Fotografia. Josep Plantalech Albertí

La descripció tècnica ens diu : L'actual ermita de Santa Bàrbara es troba estructurada en dues parts. Per una banda tenim el que seria el refugi de dues plantes i cobert amb una teulada a dues aigües de vessants a façana. En la planta baixa trobem tres obertures, com són dues petites finestres emmarcades per muntants de pedra i cobertes per un enrreixat de ferro forjat. Però sobretot destacar el portal adovellat d'arc de mig punt amb unes dovelles de tamany mitjà. En el primer pis trobem dues obertures de similar tipologia, és a dir, rectangulars, amb llinda monolítica conformant un arc pla, muntants de pedra i ampit treballat. D'altra banda tenim l'ermita pròpiament, coberta amb una teulada mixta, és a dir la meitat a dues aigües de vessants a façana i l'altra meitat d'un sol vesant a façana. En la planta baixa destaca el gran portal adovellat d'arc de mig punt amb unes dovelles de grans dimensions i molt ben escairades. Pel que fa al primer pis, trobem una obertura rectangular amb llinda monolítica i muntants de pedra amb un vitrall de colors que reprodueix un arbre; d'aquest sector però, destaca especialment l'impressionant campanar d'espadanya d'un sol ull d'arc rebaixat. La seva campana conté una llarga inscripció. A un costat hi diu: "Parròquia de sant Martí Sapresa: Ermita de santa Bàrbara 1952 Laus Deu". I a l'altre "Amics de santa Bàrbara 2002: els amics de santa Bàrbara al poble d'Anglès i a tots els que veneren aquest indret".

https://amicsdesantabarbara.com/

L'interior de l'ermita és una petita capella d'una sola nau, amb dos trams i capçalera i sostentada bàsicament per dues arcades apuntades amb una sageta molt més accentuada que no pas la llum. El tram de la capçalera, on hi trobem l'absis de mitja volta, correspondria a la coberta a una vessant; el tram intermig correspondria al campanar i el tram dels peus és on trobem la coberta a dues aigües. En aquest sector també trobem dos elements importants, com són una gran obertura quadrangular, amb llinda monolítica, muntants de pedra i ampit treballat i amb un vitrall acolorit que aludeix a la crucifixió. L'altra seria un portal de pedra que comunica amb el refugi. En el tram de la capçalera trobem una petita taula d'altar, així com també una petita fornícula emmarcada en pedra que alberga una imatge de Santa Bàrbara elaborada a Osor seguint el procediment o tècnica de la resina.

La primera referència documental que es té és de l’any 1310. Posteriorment hi ha constància que es bastí la capella de Santa Bàrbara l’any 1419, l’ermita , i la casa de l’ermità s´han datat del segle XIII.

Felicitats a les dones que la tenen com a patrona, als que com jo feien el servei miliar obligatori a l’arma d’artilleria, i als col·lectius de miners, bombers, picapedrers, firaires, fonedors, electricistes,...., que la invoquen com a protectora.

quan al topònim Anglès ,algú formula la hipòtesis d'un significat per a la vall d’Anglès, com "la vall de les esglésies", la Generalitat de ‘Barcelona’ contràriament basant-se en que en la documentació antiga (vallis) Anglensis (Segle IX), d’origen incert, diu que potser deriva d’angle, en relació amb els meandres del Ter.El diccionari català, valència, balear, recolza la hipòtesis de la ‘vall de les esglésies’.

A la biblioteca de Castellar del Vallès, em posaven tantes pegues per a consultar els diccionaris etimològics, i el Onomasticon Cataloniae, que em plantejo estripar el meu carnet de lector.

Si algun lector té un Onomasticon Cataloniae que sàpiga que estic MOLT INTERESSAT en tenir-ne un, us deixo el meu email coneixercatalunya@gmail.com