dissabte, 21 de desembre del 2019

Qui s’encarrega d’actualitzar les dades relatives al patrimoni Històrica de Catalunya ?. SANT MIQUEL D’OLÓ. EL MOIANÈS.

La Generalitat de Barcelona, NO ACTUALITZA les dades relatives al Patrimoni històric, a l’entrada que fa referencia a la capella rural de Sant Miquel d'Oló , diu ; aquesta església es trobava dins l'antic terme del castell d'Oló, dins la parròquia de Santa Maria.

Es desconeixen les dades de la seva fundació, es té notícia de la seva existència però , per dos llegats testamentaris dels anys 1130 i 1162.

En els testaments de Guillem d'Oló (1203) se l'anomena com a Sant Miquel d'Olzinelles.

Apareix citada el 1270 i 1331, data en que el bisbe de Vic prohibeix que s'hi celebri missa els diumenges.

El 1686 es diu que s'hi torna a dir missa. En aquestes dates el mas i la capella eren propietat de la comunitat de beneficiats de Moià. D'aquesta comunitat en continuarà depenent fins al segle XIX.

Probablement a partir del segle XVIII l'església fou reformada.

Durant els darrers cent anys s'hi celebrà missa el dia de Sant Miquel.

Des de 1936 quedà fora de culte i actualment es troba en estat de total abandó i deteriorament.


La capella rural de Sant Miquel d'Oló és situada prop d'un mas, enmig de d'antics camps de conreu.

Es tracta d'una edificació d'una sola nau amb absis semicircular a llevant.

Originàriament coberta amb volta de canó, amb les reformes de de segle XVIII però, aquesta fou reemplaçada per una falsa volta de guix i maçoneria, moment que es feia el sobrealçament dels murs de la nau.

L'absis és cobert amb volta de quart d'esfera, i al centre d'aquest s'obre una finestra de doble esqueixada, de mig punt i adovellada.

L'aparell és obrat amb petits carreus regulars i disposats en filades i a trencajunt. Ara bé, cal distingir aquest aparell que acabem de presentar, corresponent a la part primitiva de l'església, del de la part enlairada, força desordenat i poc acurat. Al mur de migdia hi ha la porta d'accés, que és de mig punt i adovellada.


https://coneixercatalunya.blogspot.com/2007/06/crnica-dun-mati-temperat-per-les-terres.html

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2010/10/miseria-romanica-al-terme-de-santa.html

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2015/04/la-resurreccio-de-sant-miquel-dolo.html


https://coneixercatalunya.blogspot.com/2016/10/sant-miquel-dolo-torna-reverdir-santa.html

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2019/12/sant-miquel-dolo-is-not-dream-santa.html

Per descomptat TOT el material està a disposició de la Generalitat de Catalunya, si li és d’utilitat per actualitzar les seves dades.
A Catalunya tot sovint, ens fan mes mal ‘els amics’, que els ‘enemics’, reals i/o presumptes.