dijous, 19 de desembre del 2019

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ADRIÀ. TREMP. EL PALLARS JUSSÀ. LLEIDA

El Raul Pastó Ceballos em feia arribar una fotografia de la que fou església parroquial de Sant Adrià, de la que patrimon i Gencat en una data indeterminada – algú les ha de dir que cal actualitzar la informació – ens diu ; edifici d'una sola nau amb coberta de teules a dues vessants. Els murs són de pedra ben disposada però sense una ordenació en filades regulars. De la façana principal destaca l'accés conformat per una porta d'arc rebaixat, que actualment mostra les dovelles -probablement falses- arrebossades amb ciment; les impostes semblen originals i són de maó massís. A la porta metàl·lica figura reblonada la data de 1900. Sobre la porta s'identifica un òcul i en el coronament una espadanya de dos ulls que té annexa una estructura de totxana, a mode de campanar.


https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Adri%C3%A0_de_Tendrui

Encara es fa culte a l’Església de Sant Adrià?