dissabte, 12 de desembre del 2020

EL PONT MEDIEVAL DE CALDES DE MONTBUI. EL VALLÈS ORIENTAL.

 

El Crisant Palau publica un parell de fotografies del mal dit pont romà de Caldes de Montbui, entre ambdós imatges han passat 114 anys i el pont ha sofert grans canvis, en podreu veure imatges a :

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=28437

La documentació més antiga del pont data de l'any 1226. El pont es pot inscriure dins el grup de construccions civils realitzades durant el segle XIII amb modificacions i reconstruccions posteriors (segle XVI, XVII i XIX) que aprofiten la situació i les estructures del pont anterior, segurament romà. D'aquest últim sols queden restes de les bases dels pilars.

 

Es situa al final del carrer del Pont, prop de l'antic portal del mateix nom. Aquest era una de les entrades importants de la ciutat emmurallada medieval. La seva missió era la de salvar el fort desnivell de la riera de Caldes, donant continuïtat al camí, que anava de Caldes a Sentmenat. En època medieval fou molt transitat ja que el camí comunicava Caldes amb poblacions tant importants com Martorell, passant per Sabadell i Ègara.

 

El camí ha caigut en desús, però el pont segueix comunicant els dos costats de la riera i permetent l'expansió de la població per l'altra banda, on hi ha una zona residencial i la zona escolar i esportiva de Caldes.

 

Tot i que es coneix l'existència del pont des del segle XIII aquest ha sofert diverses modificacions posteriors. Una primera l'any 1894 per tal que el pont fos més ample es va col·locar a sobre d'aquest una estructura feta de maó. Aquesta estructura estava formada per una seqüència de sis arcs rebaixats amb altres tantes voltes en voladís, que es prolongaven cap als estreps fins a un nombre total d'onze. La darrera reforma va tenir lloc l'any 1980 per facilitar el pas del trànsit rodat en afegir una llosa de formigó. La construcció d'un nou pont l'any 2004 conegut com el Pont de les Cremades situat a tocar del pont vell va fer que el pas dels vehicles es derivés en aquest de nou.

 

Per tal de recuperar l'aspecte original del pont romànic es va dur a terme entre els anys 2015-2016 un projecte de restauració amb l'objectiu d'enderrocar els afegits contemporanis i de fer una reordenació urbana del seu entorn, convertint el seu pas exclusiu per a vianants. Aquest projecte va ser promogut per l'ajuntament de Caldes de Montbui. Els treballs de restauració van consistir en l'enderrocament dels afegits amb el desmuntatge de la barana metàl·lica, l'enderroc de les voreres, vorades i rigoles i de la llosa estructural de formigó. També es van fer tasques de pavimentació del passeig de la Riera, que transcorre al llarg de la muralla medieval, en una llargada de 120 metres

El pont se situa a l'extrem nord-occidental de la vila de Caldes de Montbui, en l'espai on conflueixen el carrer Major amb el carrer del Pont i el carrer de les Cremades, creuant la riera de Caldes. El pont consta de dos arcs de mig punt ben adovellats d'amplades diferents, recolzats en un pilar central o pila i dos estreps laterals que l'enllacen amb els marges de la riera. La seva amplada total és de 2,80 m. L'arc més gran, de 10 m de llum, a mà esquerra mirant aigües amunt, és el que salva el pas de l'aigua i el seu estrep té un basament que sobresurt de l'arrencada de l'arc. L'arc de la dreta és de dimensions més reduïdes, de 4, 5 m de llum, i està situat en un replà rocós en una cota més elevada respecte al nivell del llit de la riera. Aquest arc més petit és de bona factura però de menor qualitat que l'arcada principal, sent de filades més regulars a la zona de la pila i distingint-se una altra factura de carreus vermellosos a la zona de l'estrep d'intervencions posteriors. Damunt del pilar central, entre els dos arcs hi ha una obertura coronada amb un petit arc de mig punt, de 1,30 m de llum, que actua d'arc de descàrrega al mateix temps que dóna esveltesa i redueix la resistència del pont al pas de l'aigua en cas de grans cabals. A l'estrep esquerre es pot observar la rebranca d'una altra possible obertura d'aquest tipus.

 

El traçat del pont és recte i s'eixampla en els extrems on conflueix amb els marges. La calçada és de doble pendent, del tipus d'esquena d'ase, amb el punt més alt situat sobre l'eix de l'arc més gran, amb un lleuger pendent a la riba esquerra i més pronunciat a la dreta. La calçada està formada per un paviment de pedra irregular amb morter de calç i sorra. A la vessant esquerra del pont s'observa un paviment de lloses de grans dimensions. A la part superior trobem les baranes reconstruïdes fetes de murs de pedra de característiques similars a la pedra original i rematades amb una filada de pedra perfectament tallada amb acabat buixardat.

 

Les dovelles dels angles exteriors dels arcs són fetes amb carreus perfectament carejats per les dues cares vistes. L'intradós és fet amb carreus grans disposats en filades regulars. El pilar central té adossat per la part d'aigües amunt el tallamar de planta triangular amb el qual forma un sol cos monolític amb carreus en filades ben escairats i uniformes i acabament esglaonat malmès a la part superior. En la volta d'arc gran són encara visibles els forats emprats per a sostenir la cintra de fusta. L'aparell dels paraments dels carcanyols és fet amb pedres de paredat disposades en filades horitzontals força regulars

https://estimadaterra.wordpress.com/2018/05/06/pont-romanic-de-caldes-de-montbui/

Cuideu-vos molt, ja sabeu que els atacs contra Catalunya i els catalans, o contra la seva llengua i la selva culturaencara els surten de franc als seus autors.