dimecres, 2 de setembre del 2020

CASA LLUÍS PLANDIURA POU. LA GARRIGA. EL VALLÈS ORIENTAL.

El Jose Delgado publica un parell d’imatges de casa Plandiura , al carrer del Centre, 31 de la Garriga, al Vallès Orienbtal.Lluís Plandiura i Pou
(Barcelona, 8 de juliol de 1882 - Barcelona, 20 de juny de 1956) era fill d'Antoni Plandiura i Balsells, un comerciant de colonials natural de La Garriga, i de Francisca Pou i Illas, natural de Blanes, vídua en primeres núpcies de Vicens Carreras i Marés, de qui va heretar accions en empreses sucreres andaluses.

L’arquitecte Raimon Duran i Reynals (Barcelona, 1895 - ídem, 21 de maig de 1966) rebia l’encàrrec de reforma l’antiga casa de planta baixa i dos pisos, on possiblement va néixer l'Antoni Plandiura i Balsells.


És la primera obra de l'arquitecte duran Reynals a La Garriga.

Patrimoni Gencat li dedica un comentari quasi telegràfic ; vivenda unifamiliar entre parets mitgeres.

Consta de planta baixa i dos pisos.

Destaquen els elements florals del renaixement italià a mode de plaques de terracota, a les obertures i llindes.

Els vessants d'aigua els balcons són angulars, en forma de frontó.

La Garriga és una població que conserva encara – malgrat l’especulació urbanística – un notable patrimoni immoble.