dissabte, 11 de novembre del 2023

IN MEMORIAM. MENJADOR SOCIAL A LA SALA CAPÍTOL. SANTA COLOMA DE GRAMENET

 

Llegia que l’edifici de la Sala Capítol  va ser projectat com  sala de Cinema, per  Josep Alemany i Juvé  (1890- Barcelona, 1 de setembre de 1972) , que va ser arquitecte municipal de Santa Coloma de Gramenet entre 1920 i 1960, i autor també entre altres de la Casa dels Nins en col·laboració amb l’arquitecte Lluís Gonzaga Colomer Ballot

Les façanes de la Sala Capítol  estan plantejades amb un seguit de falses obertures cegues, capçades amb uns relleus tipus garlanda, un motiu que, ritmat per pilastres, es va repetint a les tres façanes.

En els dies foscos que seguien a l’alçament dels militars feixistes encapçalats pel general Franco contra el govern LEGÍTIM i DEMOCRÀTIC de la II República,  davant la necessitat d’assistència social a la població, en especial a nens, malalts, gent gran i refugiats cada cop més nombrosos desprès de la pèrdua per part de la República dels fronts d’Andalusia i del Nord i el setge a Madrid, es crearà un menjador popular a la sala del cine Capítol.

L'Ajuntament de Gramenet del Besòs es feia càrrec del manteniment el local, les instal·lacions i proveïa del combustible necessari pel seu funcionament.

 L’ Associació Internacional dels Amics Quàquers també s’encarregava de la gestió dels menjadors socials a moltes poblacions a més de ser els responsables del carnet especial per a la Cantina Municipal per nens de Gramenet del Besòs, pensat com un complement de les cartilles de racionament.

La crisi del sector,   a partir dels anys 80 va fer desaparèixer tots aquests edificis privats i reconvertir-los en negocis més pròspers, en el cas de la Sala Capítol, un bingo.


https://www.cirsa.com/bingo/sala-bingo-capitol-santa-coloma-de-gramanet-cirsa/