diumenge, 20 de maig de 2012

VALLSANTA, NOTES PER UN DVD

Ens aturàvem prop del Monestir de Vallsanta el Joan Vives Castells i l’Antonio Mora Vergés [ el tema de l’aparcament per a vehicles, és encara una de les signatures pendents de resoldre ] veníem a filmar les runes per fer un DVD que s’editarà en el desè aniversaris de l’Associació guimera.info; recordo haver vist aquest runam en altres condicions :
http://guimera.info/memoriagrafica/galeria/displayimage.php?album=6&pos=3


També certament un cop allunyat el fantasma de l’espoli definitiu en millor condicions :
http://guimera.info/memoriagrafica/galeria/thumbnails.php?album=41

I, fins recentment com objecte d’un programa de TV3 que ens feia sortir els colors de la cara, a tots els que hem visitar la Vall del Corb en alguna ocasió :
http://coneixercatalunya.blogspot.com.es/2012/04/i-les-pedres-on-son-santa-maria-de.html

Vallsanta tingué una existència efímera :

El 7 de març del 1237, el papa Gregori IX envia un rescripte a l’abat de Citeaux per tal que envia religioses del cenobi de la Bovera al nou monestir de Vallsanta, a fi d’implantar-hi la regla de sant Benet i els costums del Cister.

L’any 1589 la comunitat de Vallsanta es reduïa a tres religioses, i sense abadessa. En aquell any visità el cenobi fra Francesc Oliver de Boteller, abat de Santa Maria de Poblet, però en qualitat de visitador general de l’orde del Cister. Oliver de Boteller, veient la situació de gran penúria de Vallsanta, va ordenar l’extinció i tancament del monestir, i el trasllat de les tres religioses al veí monestir del Pedregal.

El 1594, la senyora de Guimerà, Anna d’Aragó, vescomtessa d’Évol, encomanà Vallsanta, en arrendament, a Joan Gavaldà, a condició de conservar els edificis monàstics i guarden el entaula de l’església i els ornaments litúrgics de l’altar.

Recollim la hipòtesis que el claustre de Vallsanta marxes fins a Poblet, i que més enllà de la ‘degradació natural’, les runes patissin el vandalisme dels humans, i les conseqüències fatals de la rubinada de Santa Tecla, que a Guimerà, causava 33 mort i enderrocava 96 cases..
http://ww.valldelcorb.info/blogs/josepcorbella/?p=78

La construcció de la carretera – una infraestructura essencial per al desenvolupament econòmic – es durà a terme cap mena de protecció per les pedres de Vallsanta :
http://www.guimera.info/memoriagrafica/docum/carretera/carretera.htm

La venda de les runes i les accions del poble per evitar-ne l’espoli definitiu son sens dubte un capítol gloriós de la història de Guimerà.
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1998/07/05/pagina-37/34365494/pdf.html?search=Vallsanta

La fallida econòmica del Regne d’Espanya, i les mesures adoptades ‘ contra Catalunya’ pels Portadors de Pobresa [ PP], ens fan témer que Vallsanta tornarà a entrar en la roda tràgica de l’oblit administratiu i l’espoli.

Tot plegat mirarem d’enquibir-ho dins del DVD, al que fèiem esment en començar l’article.