diumenge, 23 de juliol del 2023

CAN PERER. OLOT. LA GARROTXA

 El Matias En Mais Castanyer, publica una postal antiga, masia el Perer, camí de la Moixina. 


Llegia que  el Perer és un 'Mas' històric dins de la ciutat d'Olot, la documentació més antiga és anterior al 1700. En aquest sentit, ens trobem davant d'un conjunt arquitectònic representatiu de la construcció rural emmurallada tradicional a Catalunya, format per un ampli terreny destinat a l'agricultura, una masia com a construcció principal, una cabana que servia per a funcions relacionades amb la ramaderia i la conserva de l'excedent, i un galliner. Els diferents edificis es distribueixen al voltant de l'era (pati central), i la propietat es troba delimitada per un mur de pedra que serveix de petita muralla.

Avui, és un magnífic establiment de turisme rural.

https://www.elperer.cat/es/la-cabanya-y-el-entorno/

Trobava a la fitxa 200   del PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS D'OLOT

Mas de caràcter rural, d’ús residencial agrícola. 

Casa de planta rectangular, d’estructura de murs de pedra, de planta baixa, planta pis i planta superior, coberta amb teula àrab a quatre aigües.

 Les façanes estan remolinades i pintades amb obertures petites, regulars i ordenades a les façanes no assolellades i amb obertures de major tamany i en forma de galeria a la planta superior, a les façanes de sud-est i sud-oest.

 El conjunt consta d’una cabanya, originalment d’estil tradicional i de planta rectangular i actualment, fruit d’una ampliació aquesta té un volum afegit de forma circular. Coberta amb teula àrab i amb les parets remolinades i pintades de blanc. Trobem també un cobert a la zona de l’era, de planta rectangular i coberta amb teula àrab a amb una sola pendent i vessant cap a façana posterior. Tot el conjunt es troba en bon estat de conservació.  

Situada al pla de la Moixina, prop del nucli urbà d’Olot. La casa té vistes a llevant a Batet, a migdia a Pujou, a ponent al Puigsacalm i a Tramuntana a Olot.

 L’accés és per la carretera de la Moixina

http://webvella.olot.cat/FitxersWeb/28196/200%20B.pdf

En un món d'usar i llençar,  on la fugacitat és la norma, reconforta l'ànim, constatar que cases com el Perer són l'excepció de la norma