dimecres, 12 de setembre de 2012

CAL MIR DE SANT CUGAT DEL VALLES

Cal Mir, dita també Can Barnils, fou construïda l’any 1908, per Eduard Maria Balcells i Buïgas (Barcelona, 22 de setembre de 1877 - 4 de novembre de 1965) per encàrrec d’ uns anglesos que treballaven a la Companyia Canadenca de la llum (Barcelona Traction Light i Power Company ) ; el dissortat afer internacional a que va donar lloc l’apropiació ‘manu militari’ d’aquesta raó social per part del feixisme , va deixar clar urbi et orbe , que Espanya [ com Argentina, i altres ‘repúbliques i/o reialmes bananeros’ ] no és un país fiable, pel que fa a les inversions estrangeres, una bona part de l’actual crisis econòmica s’explica per la desconfiança internacional vers el Gobierno, que veuen des de fora, més com el grup d’Ali Ba Ba, que com el representant d’un país democràtic; els xantatges imposats als contractes ferroviaris, el cobrament indegut de subvencions, i la malversació – reiterada i constant - dels cabals públics, venen a confirmar la naturalesa ‘mafiosa’ dels que remenen les cireres.


No hi ha gaire informació a la fitxa tècnica : Torre aïllada i envoltada per un gran jardí. Presenta una estructura de planta rectangular, planta baixa i pis. S'han diferenciat tres cossos a la façana principal mitjançant el cos central que sobresurt per damunt de la façana i per un porxo en la porta d'entrada coronat per un balcó amb barana de llaçaria de tema floral. Abundant decoració de tema floral a les finestres. Fris que separa el primer pis del coronament de la façana. En un dels costats laterals s'alça una torre mirador. Les façanes són arrebossades amb aplacat de falsa pedra i el cos central es arrebossat de blanc.

Reprodueixo d’un mitjà local :

La part més impressionant de l'edifici és la torre principal coronada per una torreta cilíndrica, única a tot el municipi.

Jo ressaltaria més el magnífic jardí, al que podia accedir un moment.

Tinc un deute etern amb la Maria Vila Massagué,i el Joel Noé Diaz Vila, per la seva bona tasca de sherpas.