dimarts, 18 de setembre de 2012

LA PRIMERA ESCOLA D’ABRERA, L’EDIFICI ‘JOLI’ .

Figuraven censades poc més de 800 persones a l’Abrera de 1924; eren sens dubte ‘ gent de seny’ perquè per subscripció popular van aixecar l’edifici que es coneix ara – injustificadament – com les ‘Escoles Velles’ ; el qualifico com l’edifici ‘joli’ de la Vila, i m’agradarà rebre noticia a l’email coneixercatalunya@gmail.com , de l’arquitecte i/o mestre d’obres que el van aixecar.

En algunes poblacions dissortadament, en el darrer genocidi contra Catalunya 1936-1939 es van cremar els arxius municipals, ignoro si aquest és el cas. Malauradament , Abrera s’inclou dins l’espai que els historiadors qualifiquen com ‘ el cinturo boig’.

L'edifici és de planta rectangular molt allargada, està cobert amb teulada a dues aigües de teula àrab i consta de planta baixa i pis.S'estructura simètricament en tres cossos, el central més alt i sobresortint de la línia de façana, en tots ells, sota la cornisa hi ha l'escut – no oficial - de la vila.

Els materials emprats van ser el maó i la pedra, actualment però els murs estan arrebossats i pintats , diria que amb un gust exquisit.

Destaca la presència de moltes obertures, que tenen una motllura en la seva part superior, de diferent tipologia.

D’aquella escola que practicava l’ensenyament segregat amb nomé dues aules , una pels nens i l'altra per les nenes, s’ha passat a la relació de Centres que trobareu en aquest enllaç : .
http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.recerca_municipis

No en trobareu cap esment a la ‘història d’Abrera’ de la pàgina web de l’Ajuntament. Ens agradarà rebre l’explicació d’aquest ‘oblit’ a l’email coneixercatalunya@gmail.com , també posats a demanar voldríem saber el nom que tenia l’escola, ‘Escoles Velles’ és la mostra evident de l’absoluta manca d’imaginació que per arreu hi ha.

Des de 1998, l'edifici que aixecaven per subscripció popular, amb l’aportació de molts jornals de treball voluntari un reduït nombre de veïns, ha estat destinat a hotel d'entitats.

Cap comentari: