dimecres, 12 de juny de 2013

LES COTXERES DE L’HOTEL GORI D’OLESA DE MONTSERRAT.

En ocasió de documentar els petits edificis de l’ aparthotel Gori, demanava informació d’aquesta construcció quines façanes donen al carrer Anselm Clavé, té una estructura allargada de planta triangular que només consta de planta baixa. La coberta és a una sola vessant, cap a la part posterior.Les sis portes d'una grandària important, adopten una forma peculiar, amb uns arcs perfilats amb diferents retalls, d'influència vagament modernista. Destaca també el fris de la cornisa, amb una sanefa esgrafiada i petites mènsules.
De la seva història trobava ;

Cap a la segona meitat del segle XIX l'entrada en funcionament del Balneari de la Puda va estimular el sorgiment a Olesa de diverses companyies de transport de viatgers.

L'any 1880 això va provocar certs conflictes perquè Joaquim Casals (que més endavant, el 1899, fundaria l'Hotel Gori) sembla que va aconseguir l'exclusivitat d'aquest servei.

La documentació conservada a l'Arxiu Històric Municipal permet datar el projecte arquitectònic de les Cotxeres al 30 de setembre de 1902.

L'autor fou el mestre d'obres de Martorell, Pere Ros i Tort, actiu fins als anys 1914-1915 ( no es descabellat suposar-li l’autoria del mateix Hotel Gori )

Aquestes cotxeres acollien les diligències que feien el servei discrecional entre Olesa de Montserrat i el Balneari de la Puda.

Les cotxeres estaven situades a les proximitats de l'Hotel Gori, i hi havia un altre edifici per a l'administració dels bitllets situat al carrer Anselm Clavé.

El servei enllaçava l'estació del Nord, l'hotel i el balneari.

L’any 1931 l'hotel deixà de funcionar i els Casals creen la companyia Transports Generals d'Olesa.

El servei de tartana a la Puda va continuar funcionant fins ben entrat el segle XX.

El 1944 en el registre de vehicles de l'Ajuntament encara hi consta la tartana de la Puda.

Actualment l'edifici de les Cotxeres serveix de garatge, mentre que els dos establiments comercials que s'hi havien establert posteriorment resten tancats.

Cap comentari: