diumenge, 1 d’abril de 2018

LA CASA FRANCESC FOLGUERA GRASSI. BLANES. LA SELVA. GIRONA. CATALUNYA

El Josep Augé Carles ( Blanes, la Selva, 25-06-1955) em feia arribar una fotografia de la Casa Folguera, edifici situat al carrer de l'Esperança, núm. 5 del municipi de Blanes (Selva).


Reformat l'any 1941-1943 per l'arquitecte Francesc Folguera Grassi (Barcelona, 1891 -juliol de 1960) . Preveient que diverses feines que tenia encarregades a Blanes l'ocuparien durant un període llarg de temps, Folguera va comprar una casa al carrer de l'Esperança i hi va construir un habitatge que li pogués servir a la vegada d'estudi.


L'arquitecte hi va viure i treballar fins al 1956, quan la va vendre a la família Macip, els actuals propietaris, i es va traslladar a Barcelona.

És una obra inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. També és coneguda com a Can Macip.

Quan a la descripció patrimoni Gencat ens diu que es un edifici de tres plantes i golfes entre mitgeres. La planta baixa consta de cotxera i entrada amb vestíbul, i està emmarcada per esgrafiats de motius rectangulars, decorats geomètricament i vegetalment de roig i blanc.

La divisió amb el primer pis es marca amb un seguit de motllures i petites mènsules. Sobre la porta d’entrada hi ha un relleu figurat on apareix un mestre d’obres i un paleta. El primer pis ja no té esgrafiats i les obertures són dues arcades de mig punt amb una columna jònica que les divideix. El segon pis només té una obertura, també de mig punt, amb un balcó i l’esgrafiat i pintat d’un rellotge de sol. La cornisa sobresurt mig metre i està formada per mènsules i cassetons. A les golfes existeix una terrassa coronada de dos vasos decoratius classicistes.

Per als catalans la conservació del patrimoni històric i/o artístic és un imperatiu ètic.

Fotografia : Josep Augé Carles ( Blanes, la Selva, 25-06-1955)

Text: Antonio Mora Vergés ( L'argentera, el Camp jussà e Tarragona, 01.01.51)