divendres, 12 de març del 2010

SANT VICENÇ DE LADERNET

Anàvem a Balsareny , quan al topònim trobem : Etimologia: Del llatí vulgar balteu , derivat del pre-indoeuropeu *bassa ‘clot poc profund on es recullen les aigües’; del llatí vulgar *areneny , derivat del llatí clàssic arena ‘sorra’. Balç del terreny, balteum areneum.

El terme de 36 quilometres quadrats, amaga entre altres molts llocs d’interès la casa pairal del que fou el primer bisbe de la Prelatura de Sâo Félix do Araguaia, Pere Casaldàliga , i que l’any 1983 rebé el reconeixement del poble que el va veure néixer el 16 de febrer de 1928, que el nomena "Fill Predilecte de Balsareny".


Prop del mas, i sota la torre de Castellnou, a la banda ponentina del terme, en un indret emboscat, estès a la riba esquerra de la riera de Conangle, s’alcen les runes de Sant Vicenç de Ladernet, el lloc en estat ruïnós, implica per als ocasionals visitants un risc cert.El lloc i l'església apareixen citats el 1035. Hi ha la tradició d'haver-se aplegat en aquesta capella, vers els segles XVI-XVII, un petit grup de donades.

* Rebien aquesta denominació i també més tard la d’oblates, les persones que sense el lligam dels vots religiosos, es donaven a si mateixos, amb els seus bens en possessió a un monestir. També s’anomenaven així en el dret català, les persones que s’acollien a una casa i/o família amb el dret de viure-hi i d’ésser-hi mantingut i atès com de família, aportant-hi en canvi els seus bens presents i futurs.


El conjunt és constituït per dos edificis ben diferenciats: un temple preromànic i una minúscula capella romànica inclosa dins una torre o campanar amb un absis visible a l'exterior. El temple preromànic constava d'una nau rectangular força allargassada.

Ateses les característiques dels dos edificis, sembla que la construcció preromànica fou erigida el segle X i remodelada l'XI, mentre que la romànica sembla respondre a una obra de finals del segle XII o bé del començament del XIII.

Costa d’imaginar-se com devia ser aquest indret avui erm i desolat, en el període en que Sant Vicenç de Ladernet, exercia les seves funcions de capella rural, i fins – no tenim dades per confirmar-ho - com parròquia rural.

© Antonio Mora Vergés