divendres, 2 d’abril del 2021

MAS L’ANTIGA. LES PRESES. LA GARROTXA

 


El Ferran Planellasunye publica una fotografia amb aquest peu informatiu; L´ANTIGAI LES VACAS.-27.3.2021
Patrimoni Gencat ens diu del mas l’Antiga ,  al veïnat de Sant Miquel del Corb,al terme de les Preses ; Casa situada al peu de la serra del Corb. És un edifici civil amb teulada a dues vessants. El material emprat és d'origen volcànic i pobre. Està orientada a sud.

 

Està formada per diferents cossos, el més antic el de la part de baix. L'any 1881 s'apujà un sostre.

 

La planta baixa està destinada a corts. Tot i que trobem forces obertures no hi ha cap element arquitectònic remarcable.


La primera documentació data del 4 de juliol de 1560, quan es fa públic l'arrendament de Bartomeu de Montagut a l'honorable Esteve de Collferrer de la Torre dels Masó i totes les seves pertinences.

 

Això es realitzà a la plaça de Les Preses, i entre altres, hi assistí com a testimoni "Antiga, pubilla de dit mas".