dimecres, 21 de març de 2012

De Le Rosey (Marhles), a la vall del Loira, a França, a Llinars del Vallès Oriental.

De la vida de Marcel•lí Josep Benet Champagnat Chirat, en trobareu força dades en aquest enllaç que us deixo :

http://www.maristes.cat/bonav/3-Pastoral/Maristes.htm


Del Seminari de Llinars, que exerceix avui com a casa de Colònies, en sabem poca cosa :

El recordat - sobretot a la ciutat de Sabadell - Felip Gallifa Maqueda, que va nèixer a Barcelona l’any 1950, on serà alumne dels Maristes La Immaculada de Barcelona, ingressava al Seminari Marista de Llinars del Vallès a l’edat de 12 anys, i emetia els vots religiosos l’any 1968.

El germà Emili Turú Rofes, actual Superior General del Maristes - va néixer el 24 de gener de 1955 a Barcelona (Catalunya, Espanya). Va viure tota la seva infància a Marçà, Tarragona. Va iniciar la seva vida marista a Llinars del Vallès el 1968.

En voldríem saber més coses :

Quan i sota la direcció tècnica de quin arquitecte es va aixecar l’edifici ?.

Fins quina any exerceix la seva funció de Seminari ?.

No podíem obtenir aquestes dades del Mapa de Patrimoni de Llinars del Vallès, perquè fins al moment de redactar aquest breu no tenim constància de la seva existència; no podíem accedir on line al POUM, que donades les dimensions de Llinars suposem que existeix.

Els Germans Maristes, i altres ordres religioses, masculines i femenines, han tingut per Catalunya una importància cabdal; pensem que tota la seva història ha estat recollida curosament, però ens sobta l’absència d’informació en els mitjans digital.

En la mesura de les nostres possibilitats, i l’ajuda de les diferents Congregacions, intentarem fer-vos conèixer aquest boci fonamental de la nostra història.

Agraïm al Robert Porta, diligent i eficaç arxiver, i a l’Arxiu del Monestir de Bellpuig de les Avellanes, la col•laboració rebuda.

La casa, aixecada a les primeries del segle XX, es coneixia com ‘ Torre Marsans’ perquè pertanyia a la Banca Marsans que s’havia fundat per Josep Marsans i Rof l’any 1902 con Banca J.Marsans i Rof i Fills.

Desconeixem si la pertinença venia donada pel fet que fos aquesta família qui la fes edificar, o si la tenien com a resultat d’una operació financera en la que casa servis de garantia. A reserva de confirmació em decanto per aquesta segona hipotesis.

Atès que el 30 de novembre de 1942, el Banc Hispano Colonial , va absorbir Banca Marsans i les seves oficines, i a reserva de la seva posterior confirmació, pensem que l’adquisició de la que es denominarà ‘ Villa Marista’ és anterior a la Guerra Civil.

El Banc Hispano Colonial va fer fallida l'any 1946 - aleshores els actius patrimonials , terrenys, cases, pisos, naus industrials,.. tenien molt valor - curiosament abans de la fallida es va traspassar una amplia cartera d'edificis i solars a l'Immobiliària Colonial fundada aquell mateix any. En aquest país quan fas recerca, topes contínuament amb la corrupció.

Demanarem informació a l’Ajuntament de Llinars del Vallès

Cap comentari: