diumenge, 5 de juliol del 2009

Ermita de Sant Sebastià i de la Mare de Déu del Remei a Santa Maria de Palautordera.


Anàvem al Castell de Fluvià, teníem hora concertada ,entre les 10,00 i les 11,00 del mati , amb el Director, Jordi Teixidó , per recollir imatges de L’Església d'estil romànic Lombard (S.XI) declarada patrimoni artístic nacional; el temple amb planta de creu llatina, d'una sola nau i amb l'àbsida trevolada , està integrat dins la resta d’aquest edifici que pertany a ROSA DELS VENTS; una empresa de serveis a quitxalla i famílies , amb més de trenta anys d’experiència. Ens expliquen que gestionen directament les seves cases de colònies i organitzen les activitats. Comprovàvem que disposen d’un un complert equip humà compost per dirigents, educadors/es, pedagogs, esportistes, monitors/es, cuiners/es, personal de servei.


Més enllà del nostre interès d’avui, ens permetem recomanar-vos la pàgina http://www.rosadelsvents.es/ on trobareu tota la informació.


Havíem sortit de Sabadell el Feliu Añaños i Masllovet, l’Antoni Ibáñez i Olivares, i l’Antonio Mora Vergés a les 7,30, teníem altres activitats programades abans i desprès de la visita a la Capella de Sant Cebrià del Castell de Fluvià, i a Santa Maria de Paalautordera concretament havíem de recollir imatges de la que fou ermita de Sant Sebastià i de la Mare de Déu del Remei.


Algunes dades històriques :


La primera capella on es va venerar la Mare de Déu del Remei, estava dedicada a Sant Sebastià, sant, també molt invocat en les parròquies de Catalunya com intercessor contra la pesta, a la meitat del segle XIV i inicis del XV. A pocs metres de l'actual capella del Remei, al cantó oposat de la carretera, encara es conserva l'estructura externa. És un edifici de planta rectangular amb un absis semicircular que recorda al Romànic, sense ser-ho.
Ermita de Sant Sebastià i de la Mare de Déu del Remei a Santa Maria de Palautordera.
La façana molt senzilla, consta només de la porta d'entrada i una petita obertura vertical per l'entrada de la llum. S'ha pogut apreciar mitjançant la caiguda de l'enllustrat, que va ser construïda amb pedra.

El permís diocesà per la seva edificació va ser donat pel Vicari General del Bisbat al rector i als treballadors parroquials de Santa Maria, el 12 de març de 1517 i beneïda amb tota solemnitat el 20 de gener de 1519, dia del sant patró.

Actualment no està destinada a mitjans religiosos i adossada a una casa, s'utilitza per usos particulars.

La capella, des dels seus orígens, porta el nom del seu titular, Sant Sebastià.

A mesura que va anar creixent la devoció a la Mare de Déu, va decaure l'ús del nom del sant per a designar l'antiga capella, conservant-se el de la Verge Maria tal com ho demostra el relat de la visita pastoral del 26 de maig de 1737 on es pot llegir: "a les sis de la tarda, fou visitada la capella de Santa Maria del Remei, que fou trobada decentment". El santuari ja era conegut com el Remei de Palautordera, quedant el culte a Sant Sebastià en un lloc secundari.


Recollíem imatges des de l’exterior, amb certes dificultats particularment a la part del absis parcialment coberta per diversos estris.


Farem seguir també les fotografies a l’arxiu Gavin.

© Antonio Mora Vergés