dimecres, 15 de setembre de 2010

SANT PERE DE RIBES. ESGLÉSIA VELLA

A l’entrada http://coneixercatalunya.blogspot.com/2010/07/santa-maria-de-bellver-el-penedes.html ens deixaven un comentari :

Aprofito per demanar-vos que feu un article sobre Sant Pere de Ribes, al Garraf.
Salut
www.ribesonline.net

Trobava en aquesta ocasió la col•laboració de la Geni i la Silvia de Santa Mònica en la tasca de recollir imatges. I, malgrat les limitacions físiques derivades de l’ accident sofert el primer dia d’agost, endegava la tasca de recollida de dades, per donar satisfacció a la petició de www.ribesonline.net

L’església vella de Sant Pere de Ribes, situada vora el castell de Ribes, fou església parroquial fins el 1910, quan es construí un nou edifici al nucli de població de Sant Pere de Ribes.La primera notícia documentada de l’església vella de Sant Pere és del 1154 en un breu d’Anastasi IV.


L’edifici de l’església vella actual fou construït entre el 1663 i el 1674 (el portal de migdia, anomenat de les Ànimes, del 1664, és d’estil renaixentista) aprofitant, en part, restes anteriors, com el portal adovellat de la façana de ponent, amb sengles impostes; a la mateixa façana es pot veure la silueta de la primitiva església, amb un campanar de paret a la part superior.

Dins l’església – tancada, com la major part de les que depenen de l’Arquebisbat Barceloní - ens expliquen que es conserva una pica baptismal d’immersió, una petita pica beneitera del 1761 i l’altar major barroc, del qual hom diu que fou portat de Sant Pere de Reus.
A ponent, tancant el recinte format pel castell i l’església, hi ha la casa rectoral vella i, a tramuntana, el cementiri.

El temple, a dia d'avui exerceix funcions d’espai públic; s’hi duent a terme tant activitats religioses; bàsicament casaments, com culturals; és el marc idoni per les representacions dels Pastorets de Ribes, i per gaudir d’audicions musicals.