dilluns, 27 de maig de 2013

PANTEO DE LA FAMÍLIA SALVANS PIERA AL CEMENTIRI DE TERRASSA

Melcior Vinyals i Muñoz (Barcelona 1878 – 1938) aixecava en qualitat d’arquitecte municipal el Cementiri Nou (1920 – 1930).

Em cridava l’atenció l’escalinata frontal amb un grup escultòric que representa el Davallament de la Creu amb quatre personatges, que acull les restes de la família Salvans Piera.S‘aixecava l’any 1952.

Terrassa no disposa d’un Catàleg de Patrimoni en línia, aquest fet és absolutament inexplicable des de la tècnica, i ens fa pensar que potser no van errats els que sostenen una clara i decidida voluntat de ‘dessolar la terra’ des del PSC.

CATALUNYA i TERRASSA, recordeu-ho sempre, NOMÉS en té a nosaltres.

Cap comentari: