dimecres, 15 de gener del 2014

EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL DEL PRAT. LLOBREGAT JUSSÀ

Antoni Bartra Boada, arquitecte municipal , és l’autor del projecte tècnic de l’edifici del mercat que s’alçava l’any 1921; la descripció tècnica ens diu : edifici constituït per tres naus unides per una nau central de forma octogonal. Les tres naus rectangulars estan cobertes sota un encavallat de bigues de fusta, mentre que la central l'ha substituït per un embigat de laminat d'acer. Per la seva cara interna, els murs estan recoberts fins a una alçada de dos metres, de rajoleta blanca i verda del tipus valencià. En els punts on s'uneixen les naus laterals a la central es repeteix el motiu ornamental de la façana, consistent en una sèrie d'obertures rectangulars que si bé en el cas del carrer fan la funció de finestres, a l'interior, al deixar veure el mercat en tota la seva dimensió alleugeren un tant la sensació d'espai reclòs que podria produir el seu fraccionament. Clar exemple de noucentisme d'inspiració historicista.


Inicialment, el mercat només disposava d’una nau i una entrada única per la plaça de la Vila. L’ampliació del sud-est del solar, fins arribar al carrer d’Ignasi Iglésias, s’efectuà entre el 1934 i el 1944, i la de l’est, fins arribar al carrer del Centre, entre 1937 i 1944. Amb aquestes ampliacions es completava el mercat amb la seva estructura actual, amb els tres accessos.

Ens agradarà tenir noticia del lloc i data de naixement i traspàs de l’Antoni Bartra Boada , a l’email
coneixercatalunya@gmail.com