dijous, 23 de gener del 2014

ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR. HORTA DE SANT JOAN. TARRAGONA. CATALUNYA

El Marcel Morató Tort penjava una fotografia - bellíssima com totes les seves - de l'església de Sant Salvador , l'edifici més destacat del conjunt d'edificis que formen el convent dit de Sant Salvador, o de la Mare de Déu dels Àngels.


El temple presenta una sola nau de planta rectangular, reforçada amb contraforts laterals, i absis tendent al semicercle, cobert per una volta amb nervis més baixa que la coberta de la nau. Se'n conserven els arcs diafragma que en principi suportaven l'entramat de bigues de la coberta, encara que una falsa volta del segle XVIII impedeix la seva visió des de l'interior. Els arcs es recolzen sobre columnes de base hexagonal adossades amb capitells decorats amb motius geomètrics. En un dels costats de la nau trobem un seguit de capelles barroques. Als peus s'observa el cor, just a sobre de l'entrada. A sota a continuació de les capelles, hi ha l'altar del Sant Salvador d'estil barroc, amb cúpula i cimbori. L'altar principal està dedicat a la Verge dels Àngels. Aquest primer edifici va ser ampliat pel sector dels peus en els segles XIV-XV, al ser construït l'actual primer tram de nau, cobert amb volta gallonada. El mur de tancament està centrat per una porta gòtica amb arquivoltes sostingudes per esveltes columnes i un atri de planta quadrada amb les tres façanes obertes. Tot aquest sector medieval dóna exteriorment a l'edificació la sensació de solidesa, tant per la utilització de carreus de pedra com per la homogeneïtat dels contraforts. L'interior és il•luminat per diferents ulls de bou circulars. A finals del segle XVI o inicis del XVII es van bastir el claustre i, al seu voltant, les estances del convent. Durant el segle XVII i el XVIII es va ampliar el sector del convent. Aquest és un cos allargat paral•lel a l'església, separat pel claustre, que la ultrapassa en l'extrem est prenent forma d'ela. Es van construir, a més, la gran part de les capelles laterals del temple, entre les que cal mencionar la de Sant Salvador, de pla central i rematada amb una cúpula. Destacar la porta d'accés, d'arc ogival i amples brancals, amb arquivoltes motllurades en descens, columnes de fust cilíndric i capitells de decoració vegetal que formen una línia seguida d'impostes. Al porxo s' accedeix a través d'una llarga escalinata. L'absis d'estil romànic-gòtic està reforçat per contraforts i sense gaires obertures. Antigament, el claustre presentava dos pisos, dels quals només es conserva les arcades inferior que són arcs carpanells sobre columnes toscanes de fust llis, amb capitell d'àbac motllurat i amb base sobre plint quadrat. La galeria del claustre estava coberta amb un conjunt de bigues de fusta i tenia damunt un altra amb columnes cilíndriques i entaulament, però actualment desapareguda, en part. El claustre és el segon element en importància després de l'església. Referent a l'atri i al pòrtic de l'església: la planta és d'estructura quadrada amb tres façanes, ocupant la quarta el pòrtic que dóna accés a l'església. La façana principal presenta una sola obertura d' arc ogival de gran mida, mentre que a les laterals hi ha dos obertures, també amb arc ogival i separades pel contrafort i l'arc de diafragma interior que parteix la cobertura en dues parts iguals. Aquí també s'ens mostra la portalada d'accés al convent i que omple una de les dues obertures de la façana lateral sud. A sota dels arcs laterals hi ha uns ampits de pedra amb restes de sepulcres i osseres a sobre. El pòrtic amb porta d'arc apuntat i una gran arquivolta, presenta una faixa de capitells ornamentats amb motius vegetals i base típica gòtica. S'observen làpides a l'atri i pòrtic de l'església que serien baixos relleus. La capella de Sant Salvador es localitza a l'entrada de l'església al costat esquerre i és un edifici de planta quadrada i cúpula esfèrica amb una cornisa que es recolza a sobre d'arcs torals i petxines i rematada amb un petit cimbori. La planta és típicament barroca. L'alta ocupa l'espai que deixa l'arc toral frontal.