dimarts, 26 d’abril de 2016

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI. FLIX. RIBERA. D’EBRE. TARRAGONA

Em sobtava agradablement l’entorn i l’edifici que aixopluga el Santuari de Nostra Senyora del Remei de Flix, aquesta devoció mariana la compartien flixancos, flixanques, amb els pobles veïns de les Garrigues.
Llegia a :
http://www.flix.cat/ca/about-joomla-28/dades-generals/historia?showall=&start=5

1770. Sobre les restes d'una primitiva construcció medieval excavada a la roca es construeix l'ermita del Remei. Pensem que fa referència al santuari que fou bastit per l'ermità fra Dionís cap a l’any 1600. No hi ha cap dada del mestre d’obres, ens agradarà tenir-ne noticia a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Patrimoni Gencat diu el relació al Santuari del Remei; està situat a uns sis quilòmetres al nord del nucli urbà de la vila de Flix, prop de la punta de la Senyora, per la carretera C-233 i agafant el racó de l'Ermita fins al temple.

Ens explica que l’església és d'una sola nau amb absis carrat i integrat a l'interior de l'abric natural que conforma la roca de la zona. La nau està coberta per una volta de canó decorada amb llunetes, tot i que la zona que precedeix el presbiteri presenta una gran cúpula esfèrica sobre tambor i petxines. La part superior de l'absis també presenta volta de canó amb llunetes, tot i que a mitja alçada hi ha la roca natural que travessa el presbiteri en sentit est-oest. Tant les dues voltes com les petxines de la cúpula es recolzen damunt grans pilars quadrats amb capitells compostos, i un entaulament motllurat que enllaça amb la cornisa que recorre els murs laterals del temple, en els quals s'obren arcs de mig punt a mode de fornícules. Al costat de l'absis hi ha la sagristia i als peus del temple el cor, sostingut per una volta rebaixada. El temple s'il•lumina mitjançant finestres rectangulars amb vitralls acolorits, situades al tambor de la cúpula i als murs laterals de la nau. La façana principal presenta un portal d'accés rectangular emmarcat en pedra, amb la llinda gravada amb el nom de la patrona. Damunt seu hi ha un entaulament motllurat sostingut per mènsules decorades. A banda i banda hi ha dues petites finestres rectangulars. A la part superior del parament hi ha un rosetó i sobre seu un rellotge de sol. La façana presenta un coronament motllurat rematat per un frontó semicircular, damunt del qual s'assenta un campanar d'espadanya d'un sol arc de mig punt. Exteriorment, la cúpula és octogonal i amb la coberta de teula. La construcció està bastida en pedra lligada amb abundant morter de calç. La façana principal està arrebossada i emblanquinada, amb les cantonades acabades en pedra vista. Cal destacar, a la banda de ponent del temple i integrada a l'abric de la roca, una petita capella de planta quadrada a la que s'accedeix mitjançant una obertura de mig punt. La façana també està emblanquinada.

Cap dada del metre d’obres i/o arquitecte autor d’aquesta ‘reforma’ , ens agradarà tenir noticia del mestre d’obres i/o arquitecte a l’email coneixercatalunya@gmail.com ; Flix tenia un cens de 2.516 habitants l’any 1900, que creixerien fins als 3.374, l’any 1930, abans del tristíssim i vergonyós episodi de la sedició dels militars feixistes encapçalats pel general Franco contra el govern LEGÍTIM de la II República, la victòria dels sediciosos convertiria en un semidéu al sàtrapa, l’església catòlica el feia anar sota pali , aquesta aberració comportarà l’allunyament de bona part de la població d’aquesta confessió religiosa.

Està clar que aquesta informació – com tantes i tantes - s’ha volgut furtar com una forma més d’anorrear la nostra cultura, espero i desitjo, que tampoc aquí se’n surtin aquells que s’han dedicat a destruir-nos des de l’1 d’abril de 1939.

Per mediació de la Mare de Déu del Remei, elevava la meva pregaria a l’Altissim; Senyor, allibera el teu poble.