dimecres, 19 de juliol del 2023

ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DE BAÉN. PALLARS SOBIRÀ.

 

El Josep Llauradó, publica; Sant Andreu de Baén és l’església parroquial romànica del poble de Baén, pertanyent al terme de Baix Pallars.Està situada en un turó de 1066 metres d'altitud, en el costat sud-est del poble de Baén.

L'enciclopèdia Romànica en diu que en aquest edifici, que encara avui és obert al culte, es poden identificar diverses remodelacions que desfiguren la seva primitiva estructura medieval, és una església d’una sola nau, de planta rectangular amb un absis semicircular, obert a llevant a través d’un arc presbiteral en degradació. A la part central de l’absis hi ha una finestra de doble biaix coronada amb un arc de mig punt, obrat en un sol bloc de pedra.

La porta original, actualment paredada i que es troba a la façana sud, era d’arc de mig punt amb dovelles de pedra tosca. L’accés actual és a la façana de ponent i dona pas a la nau per sota d’un cor de construcció més moderna.

Per sobre d’aquest mur de ponent s’alça en tota la seva amplada una espadanya amb dues obertures d’arcs de mig punt. En unes obres posteriors, tot aquest espai superior de les campanes es va ampliar amb unes parets laterals i un envà posterior.

En el parament exterior del mur de tramuntana s’identifica el perfil d’un arc de mig punt, avui paredat, que donaria pas a un absis lateral simètric, el qual encara es conserva obert en el mur de migdia. Aquestes capelles, junt amb l’ampliació del cos del campanar, poden ser unes obres fetes en el segle XVII.

Les cobertes de la nau i del cos del campanar són de doble vessant. Els paraments exteriors presenten unes certes diferències en cada un dels moments constructius, però en general l’aparell constructiu és de pedres molt irregulars que estan disposades en filades desiguals, palesant una obra rural datable al segle XII. Hi ha indicis, però, que tot el parament romànic era recobert amb un arrebossat de calç i sorra. L’interior del temple està avui totalment enguixat

 


Fotografia de Jordi Contijoch Boada

Malgrat que la vila i el castell de Baén apareixen àmpliament documentats a partir del segle X, manquen notícies directes sobre la seva església, dedicada a sant Andreu, que mantingué la categoria de parròquia fins a dates recents, en què fou unida a la parròquia de Gerri

https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/sant-andreu-de-baen-gerri-de-la-sal

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/37622

Quan al topònim BAÉN ,  'vessants elevats, poc fèrtils, despullats'

https://oncat.iec.cat/veuredoc.asp?id=5145

Que Sant Andreu elevi a l’Altíssim la nostra pregària, Senyor; allibera el teu poble !!