dimecres, 1 d’abril del 2009

Country, ballar i riureTornava a la Societat Coral Obrera la Gloria Sentmenatenca; alguna dada d’aquesta entitat :

La Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca, fundada a l’any 1895, és una entitat sense finalitat de lucre, fidel representant a la població de Sentmenat de les societats corals fundades per a Josep Anselm Clavé al segle XIX, amb l’objectiu de divulgar i potenciar l’associacionisme a través del Cant Coral, i de qualsevol altra activitat representativa de la cultura popular Catalana, incorporant en el decurs del temps noves seccions que s’identifiquen amb totes aquelles activitats representatives del tarannà progressista de la població.

L’any 1995, el Govern de Catalunya va concedir a la Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca, la Creu de Sant Jordi per ser un referent en el món del cant, com a contribució en la reeixida cultura popular de Catalunya i de l’esperit associatiu.

Anava d’espectador en una de les ballades “ habituals “ dels Amics del Country de Sentmenat. Observava que les dones eren majoria, en un percentatge de 80/100 pel cap baix . ¿ Cal alguna prova més quan al sentit musical de l’anomena’t sexe dèbil ?.

En les cares de les balladores més “veteranes” el somriure i fins la rialla oberta, acompanyen les darreres passes de cada peça. Contràriament les que comencen estan molt serioses, desprès de “patir” per intentar seguir els girs i voltes de la resta de companyes.

Quan s’acaba la ballada, unes i altres, expertes i novelles, manifesten estat contentes per l’adquisició de noves habilitats.

Al acomiadar-nos algú composa la frase que faig servir al títol.

Country, ballar i riure !!!!!

© Antonio Mora Vergés