dimarts, 3 de juliol del 2012

CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ DE SITGES.

Retratava de lluny la Capella de Sant Sebastià integrada avui en el conjunt del cementiri de Sitges.Diuen les cròniques que l’any 680, el papa Agató erigí un altar a la catacumba que du el nom del sant, a Roma, per detenir una terrible epidèmia de pesta. El remei resultà eficaç, i el màrtir fou considerat advocat contra la pesta.

Podem pensar que com en molts altres llocs, s’aixequés en algun moment de la història de Sitges, una Capella votiva a aquest Sant. És un edifici de planta quadrada amb una única nau, creuer i capelles laterals. La composició de la façana destaca per la seva simetria, i en ella es tradueixen els límits de la nau central mitjançant dues bandes verticals que recorren el frontis. Pel que fa a les obertures existents, cal mencionar únicament la porta d'accés, d'arc de mig punt de pedra i una rosassa situada a la part superior del mur. Disposa també d'un sòcol de pedra, i del ràfec de la coberta a doble vessant de teules. En el coronament s'identifica una mena d'espadanya, realitzada en maó massís, coronada per una creu metàl•lica i amb un pom a cada extrem. Aquesta estructura emmarca una fornícula en la que s'identifica un plafó de rajoles policromes en què es representa a sant Sebastià. Pel que fa al campanar, de planta octogonal i realitzat amb maons, disposa d'una coberta piramidal, coberta de rajoles vidrades de color verd, col•locades en forma d'escates de peix.