dissabte, 28 de juliol del 2012

EL POU D’AIGUA DE SANT FRUITÓS DEL BAGES

El Xavi Novell Bulnes, expert sherpa del Bages, ens confirma que l’edifici rodo que esmentàvem a http://coneixercatalunya.blogspot.com.es/2012/07/sant-fruitos-de-bages-la-torre-dels.html , es un pou d’aigua , com ho explica la fitxa del patrimoni immoble de Sant Fruitós del Bages :


Antic pou d'aigua ubicat al peu del camí asfaltat que des de la Sagrera de Sant Fruitós comunica amb la C-16, just al davant de l'actual escola Paidos. Es tracta d'un pou aixecat pels propietaris de la Torre dels Batlles. Exteriorment, el pou es troba recobert per una estructura circular feta amb maons llisos que s'alça uns 2,5 metres i té un diàmetre d'uns 2 metres aproximadamet. L'orientació del pou es fa a ponent, on s'ha obert una petita portella metàl•lica rematada a la part superior per una falsa arcada feta de forma esgraonada amb els mateixos maons de l'obra. Sobre la portella s'ubica una obertura romboidal feta també de forma esglaonada eliminant els maons de l'interior del romb. Com a element decoratiu compta, a més a més, amb un fris superior que rodeja l'estructura circular i que s'escau entre dues bandes que sobresurten de la línia de mur. Es tracta d'un fris dentat, decorat interiorment un seguit de maons disposats verticalment, que creen petits espais rectangulars interiors. Tots aquests elements decoratius són fets amb maó.

Com a element destacable, l'estructura es troba coronada per un seguit de vuit merlets piramidals elaborats també de forma esglaonada amb maons. Fins fa poc, aquesta estructura comptava amb estructura piramidal en forma de torre metàl•lica, que ascendia a partir de l'estructura de maons, i es rematava amb un petit molí de vent. Aquests darrers anys aquesta estructura ha desaparegut, conservant-se només la base de maó.

Hi ha constància de l'existència d'un altre pou d'aigua , malgrat que no n’hi ha cap imatge.

Segons informació escrita es tracta d'un pou recobert amb una estructura també circular feta amb pedra i amb decoració a base de maons. Hom pensa que està dins de la finca de la Torre dels Batlles, i manifesta la seva estranyesa en que no s’hagi fet encara la comprovació de la seva existència.

El nostre agraïment a l’amic Xavi Novell Bulnes. http://08660.blogspot.com.es/