dijous, 7 de gener de 2016

MASIA MARCET. TERRASSA.

Lluís Muncunill i Parellada (San Vicente de Fals, Fonollosa (Barcelona) va ser l’autor d’aquest edifici aïllat, construït a començament del segle XX, al costat mateix de Can Boada del Pi.

Ens diu la descripció de patrimoni Gencat que és de planta quadrada i consta de planta baixa i pis, amb coberta a dues vessants que resta amagada per una cornisa amb remat de cantells arrodonits i una discreta ornamentació que la ressegueix. La façana principal, simètrica, amb una era de lloses al davant, presenta un porxo d'accés suportat amb columnes de fosa i que forma una terrassa al pis. L'obra és de maó i està estucada, amb una ornamentació limitada a les llindes de les obertures. El llenguatge emprat a la masia és noucentista i d'inspiració barroca.Fotografia de Ferran i Gomez, Domènec / Moro, A. Any 1983


Fotografia de l’Enric (Enfo)

Cal felicitar a qui pertoqui pel lamentable estat en que es troba la finca.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Rebia un email de l’Arxiu Històric de Terrassa, en el que en relació a la meva consulta sobre l’ermita del Sagrat Cor em deien:

Segons consta a la documentació del fons personal del mestre de cases Pau Gorina i Gabarró ( Terrassa, 2-7-1888 + 4.06.1983 ) que es conserva en aquest Arxiu, van ser els Srs. Josep i Miquel Marcet Poal els promotors de la construcció d'aquesta capella-ermita dins la seva propietat de Can Boada amb un pressupost de 3.173 pesetes.

També es coneix com "Ermita de Can Boada del Pi", degut a la proximitat amb aquella pairalia. De fet aquesta ermita ha servit de capella i panteó de la família Marcet, els quals tenien un magatzem a la vora.

Gràcies per la consulta.