dimarts, 29 de gener de 2008

Qüestió de noms.


El Joan Antoni Blaze Archs venia de fer una llarga estada a Salamanca, on havia estat treballant en la seva condició d’historiador en la selecció dels documents de l’arxiu anomenat de la Guerra Civil, que tenien relació amb Catalunya.


L’arxiu un cop retornats els documents a Catalunya passarà a denominar-se de la Memòria Històrica, i segons el Joan Antoni, tornarà la documentació original a totes les Comunitats, Ajuntaments i Particulars, que en foren espoliats en el període 1936-1978


El tema – com a quasi tots els catalans - m’interessava força, en el meu cas però s’afegia el coneixement tècnic dels arxius, i l’estimació per aquesta tasca concreta; quan als diferents suports, paper, pel·lícula, vídeo, imatges digitals i/o electròniques ,.... els conec suficientment, tant com perquè la xerrameca habitual dels nostres polítics, no em faci desviar l’atenció del veritablement important, els originals robats a Catalunya, finalment ens serien retornats !


Respecte del trajecte, Salamanca, Madrid, i el fet de que romandran en aquesta Ciutat, per un període no determinat, en feia pensar que els arxius rebrien un darrer expurgo, és a dir que abans de la seva devolució, tornarien a ser revisats i és retirarien aquells documents, que no fossin estrictament catalans, o representessin algun risc per als qui varen dur a terme l’espoli.


El Joan Antoni Blaze Archs , em va confirmar que dins de l’arxiu, hi havia les actes d’ incautacio, en les que de forma minuciosa - com acostumaven a fer els feixistes - és recollia qui n’havia estat el responsable “ la incautación se lleva a cabo bajo el mando y responsabilidad del Alferez Provisional XXXX, actuando como Secretario el Brigada XXXXy como testigos y auxiliares, los soldados xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx “ en algun cas, es donaven detalls del lloc de naixement dels citats, i quan als funcionaris de la Generalitat, se’ls citava també i fins en algun lloc, és recollia que “por resistencia a la autoridad legitima, por el Alferez XXXX se lleva a cabo la ejecución sumaria del funcionario XXXXX “


Tots o la major part dels qui varen intervenir directament en l’espoli, feien hores d’ara malves, però la eventualitat de que les accions dels seus pares o parents, pogués sortir a la llum pública, era un tema que molestava profundament als descendents, que s’havien manifestat a Salamanca, i que en algun cas, tenien altes responsabilitats de govern i/o d’oposició, en totes les instàncies del poder.


Coneixen però la dèria arxivística, tota la documentació expurgada, tornaria de ben segur novament a l’arxiu de Salamanca, faltava però saber sota quin nom la guardaran, podríem amics lectors fer-los alguna suggerencia, oi ? Botxins de Catalunya, Assassins d’arxivers, Lladres d’arxius ...... segur que en trobareu algunes de millors.


Ah!, el Joan Antoni Blaze Archs, i molta més gent d’aquest món de la investigació històrica, tenen còpia de totes i cadascuna de les actes d’incautació.


Cal deixar córrer el temps, però esteu ben tranquils que ningú dels malfactors s’escaparà del judici històric.


(©) Antonio Mora Vergés

Cap comentari: