divendres, 19 de desembre del 2008

SANT JAUME DE FENOLLET


El topònim Fonollet prové del llatí tardà FENUCULUM ( format amb el sufix -et (<-ETUM), que dona sentit de col·lectivitat o pluralitat al nom: 'lloc o­n hi ha molt fonoll, fonolleda'. Dialectalment, la forma fonollet, amb assimilació de e pretònica a o, és la pròpia dels parlars orientals, mentre que la dels occidentals és fenollet, sense dissimilació i, per tant, seguint la llei etimològica.

El Mas Fenollet situat al costat de la capella romànica de Sant Jaume el trobem a uns tres quilòmetres al nord-oest de Sant Bartomeu, indicat perfectament el seu accés, des de la carretera que ens menarà fins a l’encreuament amb Perafita .

El mas, durant el segle XVI era propietat del gran mas de l'Alovet ja dins de la parròquia de Santa Maria d'Olost. Tal com diu la consueta, d’on recollim aquesta informació, els hereus de l'Alovet pagaven a la parròquia de Sant Bartomeu "la meytat de tot lo delme y primícia de tots los fruits se cullen en totes les terres y pertinències que són i foren del mas Fonollet

L'església romànica de Sant Jaume de Fenollet, petit edifici del segle XI, al S del terme, es manté ben conservada, amb absis amb lesenes i arcuacions llombardes, un petit campanar d'espadanya cobert, en el que llueixen les campanes gràcies a la proximitat del Mas del mateix nom, disposava de dos antics portals a migdia i a ponent, aquest darrer convertit ara en finestral esplendorós.

Gaudim – aquí també – del privilegi d’accedir a l’interior del temple, i podem recollir imatges del cor en perfecte estat, de l’altar preparar per la propera funció litúrgica, i de la imatge del Sant, que amb posat cofoi ho presideix tot amb un aire d’absoluta complaença. Dèiem en algun moment anterior que aquesta ermita pertanyia al mas homònim, i malgrat atendre espiritualment, possiblement a d’altres masies, des de la seva creació fou únicament una capella rural. Sempre depengué de Sant Bartomeu.

El Tomàs Irigaray i López, impulsat sens dubte per l’afirmació que fan els veïns de Sant Bartomeu , quan atorguen a la capella de Fenollet el títol de ser l’edifici més bell del terme, fa un excel·lent recull d’imatges que mitjançant la nostra sherpa Irene Tironi, oferirem a l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.

© Antonio Mora Vergés