dilluns, 5 de novembre de 2012

CAN FLAVIÀ DE LES ILLES, AL LÍMIT DEL TERME DE CASTELLBISBAL

M’aturava per retratar -abans del seu definitiu esfondrament – la casa que anomenava DE LA ROTONDA D’OLESA / MARTORELL/ A-2; el meu signe del zodíac, Capricorn, és dels que ‘imprimeix caràcter’, i acabava esbrinant que l’edifici està dins del terme de Castellbisbal, que s’anomenava CAN FLAVIÀ DE LES ILLES – en algun lloc he trobat Favià - , i que l’any 1756 s'hi va construir la capella de Sant Salvador, que té – com la mateixa casa – l’accés tapiat. Demanaré una fotografia d’aquesta capella a l’Arxiu Gavin, al Monestir de les Avellanes, a la Noguera.


De la descripció tècnica reproduïm : Edifici de planta quadrangular cobert a quatre aigües amb una lluerna central que sobresurt de l'edifici. Compta amb planta baixa, primer i segon pis. Els murs són de mampostería irregular i maó, i han estat arrebossats amb ciment sense pintar marcant, això si, a la part inferior un sòcol de color gris més fosc. La façana principal es troba encarada a migdia, i s'obre amb un portal coronat per un arc rebaixat sense cap element ornamental específic. Un teuladet d'uralita protegeix actualment el portal. A banda i banda del portal s'obren dues finestres rectangulars coronades també amb un arc rebaixat, del mateix estil que la porta. A nivell del primer pis, tres obertures es corresponen amb les de la planta baixa, sent una finestra balconera sobre el portal central i dues finestres rectangulars més petites a nivell de primer pis. L'acabament superior de les tres obertures es també amb un arc rebaixat. A nivell de segon pis, es continua guardant la simetria de les obertures, que es corresponen a una triple finestra central i dues laterals més petites, totes elles acabades amb arcs rebaixats. A diferència de la façana principal, les façanes posterior i lateral no han guardat la mateixa simetria compositiva, i les obertures són allindades. Destaca especialment la façana de ponent de la casa, a la qual s'ha afegit un cos rectangular, que s'estén al llarg de tota l'esmentada façana. Aquest cos es troba format per una galeria a nivell de planta baixa, feta a base arcades rebaixades recolzades sobre pilars, que creen un corredor cobert amb teulada plana. Aquesta teulada, suportada per un embigat de fusta es converteix en un terrat a nivell del primer pis de la casa. Tot el perímetre del terrat es protegeix amb una barana d'obra formada per pilars, entre els quals s'ha format una imbricació de maons. La lluerna central que corona la casa és un cos quadrangular cobert a quatre aigües, amb obertures a cadascuna de les cares, actualment tapiades. A la cantonada sud-est de la casa s'adossa un cos rectangular de planta baixa i coberta a dues aigües destinat a garatge.

La progressiva degradació de l’edifici, provocada més per l’activitat de brètols i vàndals que pel pas del temps, fa mal als ulls.

2 comentaris:

MARGA'S HAPPY CRAFTS ha dit...

Ostres!! aquesta casa jo la veig moltes vegades, i sempre m'ha semblat que és una veritable pena l'estat en el que es troba, el que no sabia era que pertanyia a Castellbisbal.
És deplorable que cases com aquesta es vagin deteriorant sense que ningú no faci res per rehabilitar-les i conservar-les tal i com es mereixen.
Això em recorda la colònia de Can Bros, Martorell, molt propera a Can Flavià, la qual també es troba en un estat deplorable, sense cap intenció millora per part de les autoritats competents.

MARGA'S HAPPY CRAFTS ha dit...

Ostres!! aquesta casa jo la veig moltes vegades, i sempre m'ha semblat que és una veritable pena l'estat en el que es troba, el que no sabia era que pertanyia a Castellbisbal.
És deplorable que cases com aquesta es vagin deteriorant sense que ningú no faci res per rehabilitar-les i conservar-les tal i com es mereixen.
Això em recorda la colònia de Can Bros, Martorell, molt propera a Can Flavià, la qual també es troba en un estat deplorable, sense cap intenció millora per part de les autoritats competents.