dissabte, 3 de novembre de 2012

L’ESCOLA ASSÍS DE PREMIÀ DE MAR

M’aturava per a retratar quasi sense angle, la dita Escola Divina Pastora, Caputxines o Escola Assís, llegia que s'ha atribuït l'autoria d'aquest edifici a Josep Puig i Cadafalch (Mataró, Maresme, 17 d'octubre de 1867 - Barcelona, 23 de desembre de 1956). Més enllà d’aquesta ‘atribució’ no trobava cap dada que ho confirmi.


De la descripció tècnica reprodueixo : Edifici als quatre vents de planta rectangular (17,5 x 19,5 m), de tres crugies perpendiculars a la façana en planta baixa. En les plantes superiors les crugies estan al voltant del cos central que inclou l'escala de tres trams. Consta de planta baixa i dos pisos amb la coberta plana practicable a mode de terrat.

La façana principal, orientada a llevant, té una composició simètrica a excepció d'una finestra de la planta baixa que trenca la simetria. Utilitza ornamentalment la fàbrica de maó vist tant a la planta alta, en el coronament com a les cantoneres i en els brancals i llindes de finestres i porta d'accés i en la divisió de la façana en tres parts. A la planta baixa hi ha la porta d'accés, centrada i envoltada per dues finestres; a les crugies laterals hi ha obertures triples. A la planta pis, hi ha tres grups de finestres aïllades, a la crugia central tres finestres simples i a les laterals dues finestres dobles. A la planta segona, tres grups de finestres dobles a la crugia central i finestra triple a les laterals. El parament de la resta de la façana és un estucat llis amb un sòcol de pedra.

Sant Cristòfol de Premià, començava la seva existencial l’any 1836, desprès de segregar-se de Sant Pere de Premià. Més enllà de la llibertat la nova població no tenia , literalment on caure morta, i això va donar lloc a situacions molt escabroses.

En el terreny de l’ensenyament, l'any 1887 es va crear una comissió de Pares per negociar l'establiment d'un centre d'ensenyament religiós per a nenes. Aquesta comissió es va reunir el 23 de desembre d'aquell any amb mossèn Manel Seda, rector de la parròquia de Sant Cristòfol , i va decidir contactar amb la Congregació de Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor.

El primer de gener de 1888 arribaven a l'estació de Premià de Mar quatre monges de l'ordre per començar el curs escolar, tal i com volien els pares. Primer s'establiren en la casa del número 35 del carrer de Sant Cristòfol, que aviat es va quedar petita i hagueren d'annexionar la casa del costat. Però no va ser fins l'any 1902 que compren un solar propietat de Marianna Manent i Cortès. Les obres del nou edifici conclouen el 1905.

En el període del genocidi contra Catalunya 1936-1939, va passar a anomenar-se Escola Nova Unificada Ferrer i Guàrdia.

Agrairem les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Cap comentari: