dissabte, 9 d’agost del 2014

CASA LLUVIÀ. MANRESA. BAGES

Ignasi Oms i Ponsa (Manresa, Bages, 25 de gener de 1863 – Barcelona, 21 de juliol de 1914) és l’autor als anys 1908-1910, d’aquest habitatge unifamiliar aïllat amb petit jardí al voltant.

La descripció ens diu ; casa de planta baixa, pis i soterrani amb una torre aixecada en un dels vèrtexs, vuitavada i coberta amb escames ceràmiques.


Façanes: Destaquen els esgrafiats a nivell del primer pis i un gran finestral amb balcó de pedra. Obertures emmarcades amb pedra, d'esquema vertical i baranes de balcó de ferro forjat. Remats de cornisa escalonats. Construcció de pedra i totxo. Ornamentació amb relleus de pedra, de motius geomètrics i florals, esgrafiats, ferro forjat i ceràmica.


A l’any 1935 es feien reformes a l’escala exterior i porta del primer pis; ens agradarà tenir noticia a l’email coneixercatalunya@gmail.com de l’arquitecte que las duia a terme.

A l’any 1981, la casa fou adquirida i restaurada per l'ajuntament de Manresa; ens agradarà tenir noticia a l’email coneixercatalunya@gmail.com de l’arquitecte que las duia a terme.

Ens agradarà tenir noticies dels promotors, noms, cognoms , lloc i data de naixement i traspàs, i un xic de la ‘història de la casa’ a l’email coneixercatalunya@gmail.com