dijous, 7 d’agost del 2014

CASA TORRENTS - LA BURESA. MANRESA. BAGES

Ignasi Oms i Ponsa (Manresa, Bages, 25 de gener de 1863 – Barcelona, 21 de juliol de 1914), projectava l’any 1906 i construïa l’any 1908, aquest bellíssim edifici d'habitatges amb tres façanes i una mitgera de llenguatge historicista, per encàrrec de Llogarri Torrens i Serra, casat amb Antonia Burés i Borràs, vinculada amb la nissaga que va popularitzar la coneguda marca de llençols el Burrito Blanco.

l’Antonia Burés i Borràs era una dona de caràcter, tant que va ser la primera persona ‘notable’ en denunciar "la impurificació de les aigües" del riu Cardener en una denuncia contra les Minas de Potasa de Suria SA, l'any 1926. Hom pensa que la denominació popular de la casa com ‘la Buresa’ s’explica com a conseqüència d’aquest tret de la seva personalitat.


La descripció tècnica ens diu ; palauet de quatre plantes amb torres circulars als angles. Entrada central amb un vestíbul que es desdobla en dues escales iguals. Una de les torres, rematada amb cúpula cònica d'escames ceràmiques i tribuna al primer pis. Les façanes són de composició regular i simètrica, amb disposició ordenada d'obertures, alternant balcons i finestres d'esquema vertical. Balconada al primer pis i tribuna centrada. Galeria oberta al pis superior i cornisa amb imbricacions. Recent restauració del vestíbul de la planta baixa (ascensor). Les portes dels habitatges són originals amb decoració modernista.