dimecres, 7 d’octubre del 2015

ESCORXADOR D’ALELLA. EL MARESME

Retratava sota la pluja l’edifici de l’escorxador d’Alella , que acull avui les instal•lacions de la Policia Local, la descripció ens diu que està format per tres cossos amb cadascú d'ells cobert per una teulada a dues aigües. De dins, destaca més el central ja que és més elevat que els altres dos per tal de situar-hi finestres per il•luminar i ventilar l'interior. Cal destacar com a material de construcció l'ús del maó vist i la pedra vista. El voladís està suportat per biguetes en fusta.


No em sorprenia, això és ‘normal’ en aquesta població d’Alella, que no aparegui cap dada de l’autor de l’edifici, que era possiblement l’arquitecte municipal de l’època.

La reconversió d’aquestes ‘infraestructures’ ha satisfet tota mena d’usos, escoles , biblioteques, espais socials. magatzems, tanatoris, i en aquest cas d’Alella, acollir la seu de la Policia Local.

Ens agradarà tenir noticia a l’email coneixercatalunya@gmail.com de l’autor de l’edifici, i també del de la reforma actual.