dijous, 1 d’agost de 2019

MAS CAN CANALS VELL - FINCA SANTA MARTA. SANT MARTÍ DE TORROELLA. SANT JOAN DE VILATORRADA. EL BAGES. CATALUNYA

Accedia fins al Mas Canals Vell, conegut avui també com Finca Santa Maria, de la que ens diu Patrimoni Gencat; conjunt arquitectònic format per la casa de Can Canals Vell i un seguit de construccions adjacents de diferents èpoques. La casa de Can Canals Vell és formada per un nucli central i possiblement el més antic de planta rectangular cobert a dues aigües amb teula. Consta de planta baixa, primer i segon pis onhi ha habitatges, i golfes. Amb posterioritat (segle XIX), van afegir-se a aquest nucli originari dos cossos, un a la façana nord i l'altre a la façana sud, també d'estructura rectangular, que cobreixen tota la llargada de la casa i que s'alcen fins al primer pis cobrint-se amb una teulada inclinada. Els dos cossos són rematats amb una petita torre quadrangular, podent observar les dues torres a banda i banda de la teulada de la casa originària, donant simetria al conjunt. El cos de l'àrea nord va ser adequat com a casa dels masovers, mentre que el de l'àrea sud va ser destinat a residència senyorial. Tot el conjunt és construït en mur de maçoneria amb pedres irregulars i va ser arrebossat en ciment en la seva totalitat. La façana originària de la casa devia estar orientada a migdia i va quedar tapiada en construir els dos cossos posteriors canviant d'aquesta manera l'orientació de la casa en sentit est-oest. Actualment la façana principal és orientada a ponent, no tenint el cos central i originari cap portal d'entrada sinó un seguit de finestrals a cada pis. L'accés a la casa es realitza a través de dos portals adovellats amb dovelles de gran format, un dels quals ubicat al cos afegit al nord com a casa de masovers, i l'altre ubicat al cos adossat al sud com a residència senyorial. La façana sud s'obre a la planta baixa amb dues grans arcades a tall de finestrals i amb una galeria arquitravada a l'alçada del primer pis. A la façana Est trobem l'estructura d'una antiga cisterna quadrangular. La façana nord s'estén al llarg de tota la casa amb una terrassa oberta a l'alçada del primer pis. Completen el conjunt arquitectònic una sèrie de coberts aixecats al segle XIX construïts al cantó de ponent de la casa. Un d'aquests coberts conserva una llinda sobre la porta que marca la data de 1956. Aquests coberts s'unifiquen amb la casa mitjançant un mur que tanca el conjunt pel seu perímetre i dóna l'aspecte de pati tancat interior. Aquest mur té dues obertures en forma de dos grans portals adovellats coberts amb una petita teulada ubicats al cantó de ponent i al cantó nord. Fora d'aquest perímetre es conserven les restes d'una antiga bassa al cantó de llevant de la casa.
No es fa esment de la capella de Santa Marta, que tenia culte l'any 1979, quan va ser visitada pel Josep Maria Gavin Barceló (Barcelona, 1930).


Està clar que associar església catòlica i cultura, avui és dissortadament impossible.


Rebia del Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya ( Arxiu Gavín), amb catalana puntualitat - ensenyàvem aquesta virtut als anglesos que feien costat a Catalunya en la lluita contra el Borbó, i que ens traïen a canvi d'un penyal ple de mones - una fotografia datada el 30-IV-1979 ,de la Capella de Santa Marta, de Can Canals Vell, Sant Martí de Torroella (Sant Joan de Vilatorrada). Bages