dijous, 25 de juny de 2009

La síndrome de SheffieldTradicionalment en termes econòmics, s'estableixen criteris d'adscripció per les diferents activitats productives; l'agricultura i la mineria, s'inclouen en el sector primari; la industria transformadora, en un sentit ampli, en el sector secundari; quan als serveis ; administració, justícia, sanitat, educació , ... s'inclouen en el sector terciari.

El sector primari ha patit i pateix un espoli sistemàtic en benefici del sector secundari, i aquest al ensems, pateix la fugida dels seus centres productius, a tercers països on no hi ha drets laborals, es permet i/o fomenta el treball de menors, ........ El sector serveis contràriament demanda cada cop més i més força de treball.

L’origen del que s’ha donat en dir la síndrome de Sheffield, té una clara relació amb la reflexió anterior :

Sheffield és la sisena ciutat més gran del Regne Unit. Es troba a la regió nordanglesa de Yorkshire.

La indústria principal desenvolupada a la revolució industrial era la producció del ferro. Aquesta especialització va portar com a conseqüència un nivell d’atur excepcionalment elevat - majoritàriament masculí – en ocasió de les primeres “ deslocalitzacions “ del sector industrial.

Avui dia Sheffield és conegut com a un dels vuit ciutats principals del Regne Unit, aquestes poblacions actuen com a focus en les seues respectives regions, és la ciutat més important del sud de Yorkshire, i la segon més dominant de Yorkshire.

Les activitats que s’hi desenvolupen actualment bàsicament de serveis, han fet possible la creació de molts llocs de treball, en la seva majoria però femení. Avui a Sheffield i quasi per arreu del món occidental, son els homes i no les dones, els qui pateixen un atur quasi permanent.

També la societat espanyola i catalana, ens donen avui unes taxes d’atur percentualment més elevades per als homes que per a les dones.

Potser caldrà modificar el criteri de discriminació positiva, que les lleis espanyoles han consagrat en perjudici dels homes, i contrariant obertament la constitució de 1.978 que literalment diu :

Tots [ espanyols/es, catalans/es,..] son iguals davant de la llei.

La síndrome de Sheffield, - com qualsevol altre síndrome- és una anomalia que cal corregir.

Síndrome . Conjunt de símptomes i signes que defineixen clínicament un estat patològic; pot posseir diverses etiologies i correspondre a més d'una malaltia.

© Antonio Mora Vergés

Cap comentari: