dimecres, 5 de febrer del 2014

EL RENTADOR DE SANT FRANCESC. CASTELLÓ D’EMPURIES. L’EMPORDÀ SOBIRÀ. GIRONA. CATALUNYA

El safareig públic de Castelló d'Empúries que fou construït l'any 1863, incorpora elements de l'antic convent de Sant Francesc; edificat l'any 1264 prop d'aquesta zona, fou suprimit temporalment l’any 1822, i amb la fugida dels framenors, el lloc va ser víctima del saqueig;

l’any 1835 exclaustrat i abandonat definitivament fou saquejat novament.

L’any 1845 es va posar a subhasta l'antic solar del convent i s’hi va fer constar que estava en ruïnes.

la família Delhom de Castelló va comprar el solar, amb l'hort i les ruïnes del convent, obtenint així tots els drets i les accions sobre la part de les parets del convent i de l'església.

Tot fa pensar que les columnes toscanes documentades al rentador devien formar part del claustre de l'antic convent dels franciscans (segles XVI-XVII).

El trobem al paratge conegut com el Pla de Sant Francesc, fora del nucli emmurallat de Castelló, seguint el cabal del Rec del Molí, després de passar per la Farinera (actual Ecomuseu).

De planta més o menys triangular, el conjunt té forma d'atri porticat amb un gran safareig central. La galeria que circula al voltant del rentador pròpiament dit, està coberta per teulada a una sola vessant, de teula àrab, sustentada per un embigat de cairats i llates de fusta. Aquesta coberta es recolza damunt d'una sèrie de columnes toscanes de base cilíndrica, amb fust llis i capitell dòric, que s'assenten damunt del rentador.


Els murs que delimiten el recinte i donen accés a l'interior del porxo, estan bastits mitjançant una successió d'arcs de mig punt sustentats per pilars de planta quadrada i bastits amb maó vist. Per sobre del nivell del porxo, estan rematats per un mur sèrie de pilars rectangulars, a mode de merlets. Al bell mig del safareig destaca el brollador.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=Empuries&page=4&pos=39


Rentador d'ús públic situat a l'indret conegut com a Pla de Sant Francesc, limitant al nord amb el Rec del Molí. El conjunt és de planta triangular format per el safareig central envoltat per un passadís cobert amb un teulat en pendent construït amb embigat, cairats i llates de fusta amb teula àrab, recolzat tot ell en unes columnes de pedra de base cilíndrica amb capitells dòrics situats sobre la base del rentador. Els murs que donen a l'exterior estan formats per uns porxos construïts amb arcs de mig punt i pilans de planta quadrada de fàbrica de maó vista. Per sobre d'aquest porxo s'alça un mur de forma emmerletada que remata la coberta. Les columnes cilíndriques del brollador procedeixen del claustre de l'antic convent de Sant Francesc que estigué fins 1835 vora aquest paratge. A l'any 1843, l'edifici del convent dels franciscans ja estava totalment en ruïnes. Amb la desamortització, es va fer l'alienació del patrimoni que pertanyia a comunitats i corporacions religioses, i es posaren a venda judicial tots els béns. La família Delhom de Castelló va comprar el solar, un hort i les ruïnes del convent, tenint tots els drets i les accions sobre una part de les parets del convent i de l'església.

Autor : Martí Sureda i Deulovol (l'Escala, 1822 - Girona, 1890)
http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/biografies/dades/fitxa/27.html