dimarts, 25 de febrer del 2014

LA TORRE ROMÀNICA DE SANT VICENÇ DE LLANCÀ. L’EMPORDÀ SOBIRÀ. GIRONA. CATALUNYA

Retratava la torre campanar de la que fou possiblement primera església de Sant Vicenç de Llançà, està situada a la plaça Major, a uns trenta metres de distància de l'actual temple Parroquial, del que sobresurt el campanar i rellotge .


És una torre de planta quadrada, amb la coberta piramidal de quatre vessants i distribuïda en dues plantes. La porta d'accés, que ocupa tota l'amplada del mur de llevant de la construcció, és d'arc apuntat i està bastida amb pedra desbastada i lloses de pissarra, disposades a sardinell. Els quatre paraments presenten, al pis superior, dues finestres d'arc apuntat bastides en pedra i, damunt seu, un parell d'òculs també de pedra. A les façanes de tramuntana i migdia, sota les finestres anteriors, hi ha dues obertures més d'arc rebaixat. Es conserva una altra obertura a la part inferior del parament de migdia i, en general hi ha diversos forats de bastida. El cloquer presenta un coronament de merlets esglaonats refet. L'interior de la torre mostra testimonis de reformes tardanes a les quals pertanyen les voltes actuals. La de la planta baixa és bastida amb pedruscall, mentre que la superior és rebaixada i bastida amb maons disposats a pla. La construcció és de rebles de pissarra i argamassa, amb lloses treballades bastament als angles.

Als baixos de la torre hi havia encara ‘ el naixement’ , malgrat els Reis Mags ja havien fugit espaordits d’aquest REINO DE ESPAÑA on l’estultícia i la corrupció de les elits politiques, han portat a la ciutadania a una situació d’extrema misèria, particularment dolorosa a Catalunya, que ha d’assistir impotent al malbaratament dels cabals públics.

Sou pregats de dir-hi la vostra a l’email coneixercatalunya@gmail.com