dimarts, 11 de febrer del 2014

EL RUNAM ESFEREIDOR DE SANTA MARIA DEL ROURE. L'EMPORDÀ SOBIRÀ. GIRONA.

Em colpia dolorosament – fins al moll de l’os – la visió de la infinita ruïna de Santa Maria del Roure , una canònica agustiniana d'època medieval, formada per l'església, el convent i un gran casal.


Les primeres referències documentals daten del segle XIII. El 1485 fou assaltat pels remences i refet posteriorment, sobretot als anys 1532 i 1536. A la primera meitat del segle XVIII s'abandonà.


L'església del priorat – que està sent objecte de ‘recuperació’ - és d'una sola nau amb capçalera poligonal d'estil gòtic. Està construïda amb carreus rectangulars i ben tallats, units amb morter. Es conserva la porta d'entrada, amb arc de mig punt, i una finestra amb un arc molt apuntat. Els suports superiors amb tres arcs un poc apuntats que sostenen una coberta ja desapareguda, però que segurament seria a dues aigües.


Al sud-est es troben diverses dependències del monestir, formant un conjunt amb planta en L que s'adossa a l'església. És un gran edifici enrunat. Només es conserven les parets que delimiten les estances i que estan construïdes amb materials molt modestos. De la planta pis no se'n conserva res. L'únic mur que es conserva gairebé sencer és la façana principal, orientada a llevant, amb una portalada de mig punt adovellada. A la dovella central hi ha una creu en relleu dins una orla. A banda i banda del portal hi ha sengles carreus amb emblemes en relleu. Tant l'església com el casal degueren ser obres coetànies dins el segle XV.

Pel que fa al santuari de la Mare de Déu del Roure, quines runes es localitzen a la banda septentrional, m’abstenia d’entrar en el seu interior pel evident risc d’esfondrament que presenta, amb les restes s’aixecaren algunes cases al segle XIX, el veïnat del Roure, avui també abandonat i enrunat.


Gràcies al Josep Salvany Blanch podem veure la imatge de la marededéu del Roure que seria estúpidament trossejada en els dies foscos que seguien a la sedició militar dels feixistes contra el GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA.


http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/93140/164774

http://algunsgoigs.blogspot.com.es/2012/01/goigs-la-mare-de-deu-del-roure-llers_11.html

La pertinença al REINO DE ESPAÑA és manifestament perjudicial pel Patrimoni Històric i Cultural de Catalunya.