dijous, 27 de febrer del 2014

LA CASA RICART DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EL GARRAF

Té la seva dificultat retratar la casa del carrer Sant Joan, 37 de Vilanova i la Geltrú


Llegia que l'any 1901, el propietari, Josep Maria Ricart ( ens agradarà tenir més dades, lloc i any de naixement i traspàs, cognom de la mare ,.. a l’email coneixercatalunya@gmail.com ) va sol•licitar permís d'obres per efectuar reformes a l'edifici, segons projecte de l'arquitecte Josep Font i Gumà (Vilanova i la Geltrú, Garraf, 1859 - 1922)

La descripció tècnica ens explica que és una construcció de grans dimensions, de planta baixa i dos pisos amb terrat a la catalana. Fa cantonada. La façana al carrer de Sant Joan és més llarga que l'altra i presenta la porta d'entrada a l'habitatge, així com una segona porta d'arc de mig punt. És remarcable l'ús del maó vist com a element decoratiu a obertures, cartel•les i barana del coronament, la tribuna de ferro que dóna al carrer de Sant Joan i les pintures del vestíbul, força malmeses. La façana lateral és similar a la principal.