divendres, 13 de març del 2015

CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE LA PIETAT DEL PEDREGUET. AMER. LA SELVA. GIRONA. CATALUNYA

Retratava al Josep Olivé Escarré davant de la capella de la Mare de Déu de la Pietat del Pedreguet d’Amer, a la comarca de la Selva, província de Girona.


La descripció tècnica ens diu ; edifici aïllat amb coberta de doble vessant a laterals situat al final del carrer Girona. La capella és una estructura de nau rectangular, coberta de volta de mig punt, amb capçalera d'absis semicircular orientat a ponent, campanar de cadireta sobre la façana i una porxada de doble vessant a la façana principal. Adossat al costat sud hi ha una habitació, coberta a un sol vessant i amb una finestra emmarcada de pedra i enreixada, que fa de sagristia. Malgrat tenir una sola planta, la seva situació en un pendent del terreny permet un pis i una porta amb escales en un nivell superior, que dóna a la façana nord. La capella està arrebossada i pintada de color blanc a excepció de les parts baixes de les cadenes cantoneres i dels marcs de les obertures de la façana. El pòrtic cobreix el carrer i té dues arcades de mig punt amb impostes marcades de rajola. La teulada del pòrtic, de doble vessant, és coberta amb teules planeres i anguloses, diferents a les de la resta de la capella. La porta principal, emmarcada de pedra sorrenca de grans blocs, conté una llinda monolítica gravada amb la llegenda: RENOVADA + D AN 1844. A banda i banda de la porta hi ha una dues finestres emmarcades de pedra i enreixades de ferro de forja amb una estructura quadriculada.


Llegia que la capella fou construïda al segle XVII i reformada al segle XIXI (1844) i XX (1955).

És possible però, que la construcció del segle XVII fos una reconstrucció d'un edifici més antic, potser romànic.

Aquest indret, situat a l'entrada d'Amer pel camí que ve de Girona, era on es rebien, saludaven i revestien les autoritats eclesiàstiques (bisbes i abats) abans d'entrar a la vila.

Actualment encara està oberta al culte, encara que esporàdicament.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com