dimarts, 17 de març del 2015

ESTACIÓ DEL FERROCARRIL DE VIA ESTRETA DE QUART. EL GIRONÈS. CATALUNYA

Retratava l’estació del tren de via estreta de Quart, que havia fundat la Companyia del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona.


La descripció tècnica ens diu ; construcció de planta rectangular i coberta a dues aigües amb caiguda a la façana principal i posterior. Composició simètrica als quatre murs: dues portes i una finestra al mig i dues finestres i ull de bou als costats estrets. La part baixa del mur, els marcs i la cornisa són de maó vermell i l'ampit de la finestra de rajola vidriada. El carener està decorat amb un ferro forjat. No fa cap esment al mestre d’obres i/o arquitecte, dades que ens agradarà saber a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Les noticies històriques ens diuen que el 15 d'abril de 1889 es constitueix la "Companyia de Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona". El primer viatge s'efectua el 30 de juny de 1892. L'estació degué ser bastida entre aquestes dues dates i té les mateixes característiques que les de Castell d'Aro, santa Cristina d'Aro i la Font Picant. L'últim viatge realitzat pel carrilet es feu el 10 d'abril de 1969.Actualment, desapareguda la xarxa viària, ha estat adaptada com a guarderia: s'ha restaurat l'exterior i condicionat l'interior convertint-lo en un únic espai.

Pel que fa al topònim ens diu la Generalitat de ‘ Barcelona’; en la documentació antiga Quarto (segle XIV), que és d’origen llatí, perquè el terme es troba situat a quatre milles de la ciutat de Girona.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com , la desinformació vers els nostre patrimoni històric i cultural, és una eficaç eina en mans dels enemics de Catalunya.